ik posta
Sosyal Ağlar
Thomas Logo

 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   
 • partner company   

Değişim Yönetimi Eğitimi

  

Değişim yönetimi eğitiminin amacı; yönetici seviyesindeki çalışanların değişime etki eden ve değişimi zorlaştıran faktörleri tanıması, değişim yönetimi ve
değişimin uygulanması konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Değişim yönetimi eğitimi sayesinde; İşletmenizin öğrenen organizasyon olabilmesi adına bilginin, ağın ve yeteneklerin daha verimli olarak kullanılmasını sağlayacak yeni bilgi ve tecrübeler işletmeye kazandırılacak olup, bununla birlikte daha doğru, yeni ve güncel pazar bilgisi, daha düşük satın alma ve stok maliyeti, etkili ve daha verimli müşteri hizmetleri sağlayabilmek adına mevcut durumla yetinmeme, değişimi gelişme boyutuyla ele alma becerileri de kazandırılacaktır.

Eğitimlere ait
yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.