Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Gelişen İş Bilinci Eğitimi


Gelişen iş bilinci eğitiminin amacı; kurumsal yapılarının işleyişine adapte olmak ve mevcut iş yapış şekilleri ile iş bilincinin bir paraçası olmanın faydalarını anlamak için farklı yöntemler öğrenmektir.


Gelişen iş bilinci eğitimi sayesinde, çalıştığınız ve yaşadığınız çevre ile ilgili farkındalığınızı geliştirecek, ideal iş yapış şekilleri ve iş bilinci örnekleri hakkında bilgi sahibi olacak, iş hayatında farklı iş bilincindeki kişiler ile nasıl uyum içinde olabileceğinizi deneyimleyecek ve kurumsal kimlik oluşturma becerilerinizi ve liderlik vasıflarınızı arttırabileceksiniz.

Eğitimlere ait yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.