Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Performans Yönetimi Eğitimi

 

Performans yönetimi eğitiminin amacı; insan kaynakları yönetim sisteminin içerisinde ivmesi güçlü olan performans yönetim sistemini açıklamak, performans yönetim sistemlerini çalışmak, performansın başarıya etkisini somut olarak gözlemlemek, verimli çalışma prensibini performansa yansıtabilmek ve karlılığa katkı sağlamak.

Performans yönetimi eğitimi sayesinde; insan kaynaklarının tüm süreçlerini sistem dahilinde algılayabileceksiniz. Performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Performans yönetim sistemlerini tümünü ve aralarında ki farkı çalışacaksınız.

Performans yönetiminin çalışanlarınıza olan etkisini anlayacaksınız. Performansı doğru ve şirketinize uygun yöntemlerle yöneterek somut sonuçlar elde edeceksiniz.

Doğru performans yönetiminin doğru eğitim ve kariyer planı yapabilmedeki etkisini anlayabileceksiniz.

Eğitimlere ait yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.