Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Verimlilik Eğitimi

 

Verimlilik eğitiminin amacı: Verimlilik, günlük hayatımızda da çokça kullandığımız bu kavram, işletmelerin tüm fonksiyonlarını kapsar. İşletmelerin verimlilik düzeyi; uygulanan yönetim tekniklerinden, organizasyon yapısından, işgücünün niteliğinden, kurum kültürü gibi pek çok faktörden etkilenmektedir.

Bu eğitim ile amaçlanan katılımcılara, işletmelerinde verimlilik arttırıcı teknikler hakkında temel bilgilendirme yapmak, var olan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için firmalara yol göstermektir.

Verimlilik eğitimi size ne katacak: Gerek normal çalışma şartlarında gerekse olası kriz dönemlerinde, işletmelerin geleceği doğru planlaması ve eldeki kaynakları optimum şartlarda kullanabilmesi için bu eğitimle birlikte paylaşılacak verimlilik yönetimi esaslarıyla birlikte daha planlı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak mümkün olacak.

Eğitimlere ait yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.