Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Yönetici Asistanlığı Eğitimi


Yönetici asistanlığı eğitiminin amacı; yönetici asistanı görevindeki katılımcılara, mesleklerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için bilgi ve teknikler aktarılarak kurumsal faydayı yaratmaktır.


Yönetici asistanlığı eğitimi sayesinde, katılımcılar görev tanımı içinde yer alan tüm fonksiyonları yerine getirmek için mesleki tüm bilgi ve yöntemleri öğrenmiş olacaklardır.

Eğitimlere ait yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.