Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Rapor Örnekleri


- DETAYLI RAPORLAR -


1) Personel Profil Analizi


Rapor Başlıkları: Genel davranış özellikleri / Çalışma maskesi ve aşırı baskı altındaki davranışı / İdeal görev kapsamı ve motive eden faktörler / Stres - baskı - bunalım durumu, stres var ise olası kaynakları / İdeal üst düzey yöneticisinin tanım

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Asistan, uzman, uzman yardımcısı, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör, tepe yönetim başta olmak üzere tüm departman ve pozisyonlar için uygundur.

Kullanım Alanları: İşe alım, tüm beyaz yaka ve müdür pozisyonundaki mavi yakaların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Örnek Rapor: Personel Profil Analizi

 
 


2) Güçlü ve Limitli Yönler


Rapor Başlıkları: Bireyin güçlü yönleri / Bireyin limitli yönleri

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Asistan, uzman, uzman yardımcısı, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör, tepe yönetim başta olmak üzere tüm departman ve pozisyonlar için uygundur.

Kullanım Alanları: İşe alım, tüm beyaz yaka ve müdür pozisyonundaki mavi yakaların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Örnek Rapor: Güçlü ve Limitli Yönler
 
3) Satış DeğerlendirmesiRapor Başlıkları: Satış açma ve iletişim / Satış kapama / Müşteri hizmetleri / Sunum / İdari Yönetim

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Asistan, uzman, uzman yardımcısı, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör başta olma üzere tüm satış pozisyonları için uygundur. Tüm beyaz yaka ve satış pozisyonundaki mavi yakaların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Kullanım Alanları: İşe alımda kullanılabilir. Ayrıca satışta çalışan tüm ekip ve müşteriyle yüz yüze temas halinde olan ekipler için uygundur.

Örnek Rapor: Satış Değerlendirmesi
4) Yönetsel Değerlendirme


Rapor Başlıkları: Bireyin yönetsel özellikleri / Yönetme ve motive etme tarzı / Karar alma, planlama ve problem çözme / İletişim kurma / idari konular / Diğerlerini geliştirme

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Takım lideri, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör başta olmak üzere yönetici pozisyonundaki kişiler ya da yönetici adayları için idealdir.

Kullanım Alanları: İşe alımda doğru yönetici ve yönetici adaylarının belirlenmesi, tepe yönetimin değerlendirilmesi, yönetsel eksikliklerin belirlenmesi, terfih ve atamalarda kullanılabilir. Beyaz Yaka için uygundur.

Örnek Rapor: Yönetsel Değerlendirme
5) Liderlik Becerileri


Rapor Başlıkları: Liderlik stili / Liderlikteki güçlü ve limitli yönleri / Genel iletişim / Sunum stili / Karar verme stili / Zaman yönetimi ve işi zamanında bitirme / Amaca odaklanma / İdari yönetim / Planlama ve problem çözme / Kalite ve doğruluğu sağlama / Eleştiri ve saldırıyla başa çıkma / Eğitim ve gelişim ihtiyaçları

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Takım lideri, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör başta olmak üzere yönetici pozisyonundaki kişiler için idealdir.

Kullanım Alanları: İşe alım, yönetici adayı, yönetim ve üst düzey yönetimde çalışan mevcut personel için kullanılabilir. Şirketin geleceğine yön verecek kişileri belirlemede ve daha güçlü bir tepe yönetim yaratmada katlı sağlar. Beyaz yaka için uygundur.

Örnek Rapor: Liderlik Becerileri
6) Çağrı Merkezi Değerlendirmesi


Rapor Başlıkları: Temel özellikler / Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve karşılama / Bilgi verme / Problem çözme / Hassasiyetle sabır gösterme / Yoğun iş yüküyle başa çıkma / Saldırgan ve mantıksız müşterileri yönetme / Ürün, hizmet ve kavramları aktif olarak tanıtmak / Özet

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Asistan, uzman, uzman yardımcısı, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör başta olma üzere tüm müşteri ilişkileri ve satış pozisyonları için uygundur. Tüm beyaz yaka ve müşteri ilişkileri pozisyonundaki mavi yakaların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Kullanım Alanları: İşe alımda kullanılabilir. Ayrıca müşteriyle telefonda ya da yüz yüze iletişim halinde olan tüm satış ve müşteri ilişkileri ekibi için uygundur.

Örnek Rapor: Çağrı Merkezi Değerlendirmesi
7) Eğitim İhtiyaçları


Rapor Başlıkları: Bireyin en çok eğitime gereksinme duyduğu alanlar / Bireyin geliştirebileceği yetkinlikler / Önerilen eğitim süreci ve diğer potansiyel eğitim alanları

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Asistan, uzman, uzman yardımcısı, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör başta olma üzere tüm pozisyonlar için uygundur. Tüm beyaz yaka ve müdür pozisyonundaki mavi yakaların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Mevcut personelin eksik yönlerini belirlemede kullanılabilir. Eğitim öncesi çalışanların eğitim ihtiyaç analizini çıkarmak için idealdir.

Örnek Rapor:
Eğitim İhtiyaçları


 

8) Kariyer Rehberi


Rapor Başlıkları: Bireyin davranış açısından yapmaya en yatkın olduğu meslek grupları / dalları

Uygun Olduğu Pozisyonlar: İşe yeni başlayacak kişiler, kariyerinin başındaki kişiler, stajyerler ve öğrenciler için idealdir.

Kullanım Alanları: İşe alım ve mevcut personel için kullanılabilir. Tüm beyaz yaka ve mavi yakaların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Örnek Rapor: Kariyer Rehberi


 

9) Yönetici Özet


Rapor Başlıkları: Tanımlayıcı kelimeler / Temel özellikleri / Potansiyelini yükseltmek için / Alabileceği sorumluluklar / Dikkat edilecek noktalar / Stres durumu / Genel yorumlar

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Takım lideri, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör başta olmak üzere yönetici pozisyonundaki kişiler için idealdir.

Kullanım Alanları: İşe alımda doğru yönetici ve yönetici adaylarının belirlenmesi, tepe yönetimin değerlendirilmesi, yönetsel eksikliklerin belirlenmesi, terfih ve atamalarda kullanılabilir. Beyaz Yaka için uygundur.

Örnek Rapor: Yönetici Özet

 

DETAYLI RAPORLAR SON - 


Aday Değerlendirmesi - (Özet Rapor)


Rapor Başlıkları: Tanımlayıcı kelimeler / Genel özellikler / Motive eden faktörler / Kurumsal katkıları

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Tüm departman ve pozisyonlar için uygun olup, kişinin güçlü yanlarını kısaca özetleyen bir rapordur.

Kullanım Alanları: İşe alımda ön elemelerde sıklıkla kullanılır. Tüm beyaz yaka ve mavi yakaların değerlendirilmesinde kullanılabilir. Kullanımı için kişilik envanteri eğitimi alınması gereklidir.

Örnek Rapor: Aday Değerlendirmesi 

Mülakat Destek Raporu


Rapor Başlıkları: Karşınızdaki adayın davranış yapısına göre, kendisine yöneltebileceğiniz kilit sorular

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Mevcut çalışanlar için kullanılmaz; kullanım yeri işe alımlardır.

Kullanım Alanları: İşe alımlarda mülakatı destekleme amacıyla kullanılabilir.

Örnek Rapor: Mülakat Destek Raporu
Takım Değerlendirmesi


Rapor Başlıkları: Takımın ideal kültürü ve rolü / İstenilen takım lideri / Takımın güçlü yönleri / Değişime yaklaşımı / Tercih edilen takım lideri / Takımın değerleri / Takımın limitli yönleri / İstenilen takım kültürü ile var olanın karşılaştırılması / Rol bölümü / Kilit roller / Her bir bireyin takıma katkısı, takımda çalışması ve ideal takım kültürüne göre karşılaştırması

Uygun Olduğu Pozisyonlar: Asistan, uzman, uzman yardımcısı, şef, müdür, müdür yardımcısı, direktör, tepe yönetim başta olmak üzere tüm departman ve pozisyonlar için uygundur.

Kullanım Alanları: Herhangi bir departmanda çalışan mevcut beyaz yaka ekibin değerlendirilmesi için kullanılabilir.

Örnek Rapor: Takım Değerlendirmesi