Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Rapor Örnekleri

 

1) Personel Profil Analizi


Rapor Başlıkları: Genel davranış özellikleri / Çalışma maskesi ve aşırı baskı altındaki davranışı / İdeal görev kapsamı ve motive eden faktörler / Stres - baskı - bunalım durumu, stres var ise olası kaynakları / İdeal üst düzey yöneticisinin tanım

Örnek Rapor: Personel Profil Analizi
 

 

2) Güçlü ve Limitli Yönler


Rapor Başlıkları: Bireyin güçlü yönleri / Bireyin limitli yönleri

Örnek Rapor: Güçlü ve Limitli Yönler
 
 

 

3) Satış DeğerlendirmesiRapor Başlıkları: Satış açma ve iletişim / Satış kapama / Müşteri hizmetleri / Sunum / İdari yönetim

Örnek Rapor: Satış Değerlendirmesi
 

 

4) Yönetsel Değerlendirme


Rapor Başlıkları: Bireyin yönetsel özellikleri / Yönetme ve motive etme tarzı / Karar alma, planlama ve problem çözme / İletişim kurma / idari konular / Diğerlerini geliştirme

Örnek Rapor: Yönetsel Değerlendirme

 

5) Liderlik Becerileri


Rapor Başlıkları: Liderlik stili / Liderlikteki güçlü ve limitli yönleri / Genel iletişim / Sunum stili / Karar verme stili / Zaman yönetimi ve işi zamanında bitirme / Amaca odaklanma / İdari yönetim / Planlama ve problem çözme / Kalite ve doğruluğu sağlama / Eleştiri ve saldırıyla başa çıkma / Eğitim ve gelişim ihtiyaçları

Örnek Rapor: Liderlik Becerileri

 

6) Çağrı Merkezi Değerlendirmesi


Rapor Başlıkları: Temel özellikler / Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve karşılama / Bilgi verme / Problem çözme / Hassasiyetle sabır gösterme / Yoğun iş yüküyle başa çıkma / Saldırgan ve mantıksız müşterileri yönetme / Ürün, hizmet ve kavramları aktif olarak tanıtmak / Özet

Örnek Rapor: Çağrı Merkezi Değerlendirmesi

 

7) Eğitim İhtiyaçları


Rapor Başlıkları: Bireyin en çok eğitime gereksinme duyduğu alanlar / Bireyin geliştirebileceği yetkinlikler / Önerilen eğitim süreci ve diğer potansiyel eğitim alanları

Örnek Rapor:
Eğitim İhtiyaçları

 

8) Kariyer Rehberi


Rapor Başlıkları: Bireyin davranış açısından yapmaya en yatkın olduğu meslek grupları / dalları

Örnek Rapor: Kariyer Rehberi

 

9) Yönetici Özet


Rapor Başlıkları: Tanımlayıcı kelimeler / Temel özellikleri / Potansiyelini yükseltmek için / Alabileceği sorumluluklar / Dikkat edilecek noktalar / Stres durumu / Genel yorumlar

Örnek Rapor: Yönetici Özet

 

10) Aday Değerlendirmesi - (Özet Rapor)


Rapor Başlıkları: Tanımlayıcı kelimeler / Genel özellikler / Motive eden faktörler / Kurumsal katkıları

Örnek Rapor: Aday Değerlendirmesi

 

11) Mülakat Destek Raporu


Rapor Başlıkları: Karşınızdaki adayın davranış yapısına göre, kendisine yöneltebileceğiniz kilit sorular

Örnek Rapor: Mülakat Destek Raporu

 

12) Uzaktan Çalışan Bireyleri Yönetme


Rapor Başlıkları: Genel kişisel özellikler / Genel iletişim tarzı / Bu kişiyi motive etme / Bu kişiyi yönetme / Uzaktan Çalışma / Değişimle başa çıkma

Örnek Rapor: Uzaktan Çalışan Bireyleri Yönetme
 

 

13) Yetenek Seçimi


Rapor Başlıkları: Adaya genel bakış / Kuruma kattığı değer / Kişi - görev uyumu / İdeal pozisyonu / Uygun olabilecek görev sorumlulukları / Tanımlayıcı kelimeler / Güçlü yanları / Olası limitli yanları / İletişim / Zaman yönetimi / Karar verme / Problem çözme / Kılavuzda belirtilen mülakat yaklaşımı / Mülakat için ipuçları / Mülakat önerileri / Öneriler

Örnek Rapor: Yetenek Seçimi

 

14) How To Manage


Rapor Başlıkları: Managing / Motivating / Communicating / Directing / Supporting / Delegating  /  Disciplining  /  Developing

Örnek Rapor: How To Manage

 

15) Personal Review


Rapor Başlıkları: Personal style / Descritive words / General characteristics / To maximise Thomas Sample's potential / Responsibilities likely to be appropriate to Thomas Sample

Örnek Rapor: Personal Review

 

16) Driver Report


Rapor Başlıkları: Risk rating - Medium to high / Driver style & Core risk factors / Descriptive words / General characteristics / Motivators / Values Thomas Sample brings to the organisation / Potential risk areas to consider for interview or in the development of safe-driving competencies / Main focus / Preparation / Road observation and planning / Hazard recognition and anticipation / Decision making / Road positioning/lane discipline/using signals / Consideration for other road users / Consideration for the vehicle/passengers/load / Compliance to rules/highway code /

Örnek Rapor: Driver Report

 

17) General Questionnaire


Rapor Başlıkları: Characteristics / General review / Interview hints / Interview questions /

Örnek Rapor: General Questionnaire

 

18) Managemenet Interview Questionnaire


Rapor Başlıkları: Characteristics / Management compatibility / Interview hints / Interview questions /

Örnek Rapor: Management Interview Questionnaire

 

19) Sales Interview Questionnaire


Rapor Başlıkları: Characteristics / Sales compatibility / Interview hints / Interview questions /

Örnek Rapor:
Sales Interview Questionnaire

 

20) Admin / Tech Audit


Rapor Başlıkları: Organising work flow / Meeting deadlines and time management / Meeting information/service/needs / Ensuring quality and accuracy / Problem solving /

Örnek Rapor: Admin / Tech Audit

 

21) Onboarding


Rapor Başlıkları: What to expect from your new starter / Personal style and characteristics / Areas of responsibility Thomas Sample would suit /
How to approach / Managing Thomas Sample / Motivating Thomas Sample / Communicating with Thomas Sample / Support Thomas Sample
Considerations for Thomas Sample's future in your organisation / How to maximise Thomas Sample's potential / Initial development ideas /

Örnek Rapor: Onboarding

 

22) Managemenet Strengths


Rapor Başlıkları: Thomas Sample's management highlights / Personal style / Descriptive words / Signature strengths / Task management / Focus / Decision making / Planning and problem solving / People management / Communication / Managing and motivating / Developing others / Conclusion

Örnek Rapor: Management Strengths