Sosyal Ağlar
Thomas Logo

İletişim Semineri

İletişim seminerinin amacı; katılımcıların sağlıklı iletişimi engelleyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve verilecek önerilerle daha güçlü iletişim kurabilmelerine katkı sağlamaktır. Seminer ortalama 2,5 saat sürmektedir.

İletişim seminerinde;

Sağlıklı iletişimi engelleyen ve aşağıda belirtilen faktörler tek tek ele alınarak, videolarla, oyunlarla, örnek uygulamalarla, role play ve soru - cevaplarla desteklenip incelenmektedir.

* Anlatım
* Algılama
* Önyargı
* Dinleme
* Empati kurma
* Kişilik farklılıkları
* Kültür / Eğitim / Bilgi / Cinsiyet farkı
* Kelime / Ses / Beden dili etkisi

Ayrıca bu seminerde güçlü iletişim kurabilmek için role play ve uygulama destekli öneriler verilmektedir.

İletişim semineri ile ilgili fiyat talebinde bulunabilirsiniz.