Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Yetenek Testleri

 

GIA ( Genel Yetenek Testleri ), bireylerin zihinsel gücünü ölçen eğilim ve yetenek testidir. Kişilerin yeni bir görevi üstlenme potansiyelleri ya da kendilerine verilen eğitime yanıt verme durumları hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Sözel, görsel ve sayısal olmak üzere farklı testlerden oluşur.
 

Thomas GIA, bireyi ortalama 30 dakikada, 5 farklı testle değerlendirir. Bu testler:
 
 

 1 - Mantık Yürütme 

·        Çıkarımda bulunma 

·        Verilen bilgiler doğrultusunda sonuca ulaşma 

·        Doğru sonuç çıkarma  

·        Kısa süreli bellekte bilgi tutma ve problem çözme yeteneğini ölçer. 

 

2 - Görsel Algılama Hızı 

·        Detayları fark etme 

·        Benzerlikleri tanıma 

·        Doğru ve yanlışları kontrol etme 

·        Gereksiz bilgileri göz ardı etme   

·        Uyumsuzlukları tespit etme yeteneğini ölçer.  

 

3 - Nümerik Hız ve Doğruluk 

·        Sayılarla işlem yapma 

·        Sayılara odaklanma 

·        Sayısal kavramlarla çalışma yeteneğini ölçer. 

 

4 - Çalışan Hafıza 

·        Kelimeleri anlama 

·        Eş anlamlı ya da zıt anlamlı kelimeleri belirleme   

·        Yazılı ya da sözel yönergeleri anlama yeteneğini ölçer.  

 

5 - Boyutsal Yönelim 

·        Nesnelerin zihinsel imgelerini kullanma 

·        Şekilleri karşılaştırma 

·        Şekil ve desenlerin uyumunu görselleştirme yeteneğini ölçer.  

 

Bu testler size kişilerle ilgili aşağıdaki başlıkları sunar:
 

 Hızlı düşünüp anında karar verebilir mi?

 İşinde başarılı olup, hızla yükselebilir mi?

 Problemleri çözebilir mi?

 Mantık yürütmede ne kadar başarılı?

 Sayılarla ilgili hızlı ve hatasız işlem yapabilir mi?

 Değişime ne derece uyum sağlayabilir?

 Görevin zihinsel talepleriyle başa çıkabilir mi?

 Eğitim vererek bu kişiyi ne ölçüde geliştirebiliriz?

 Zorlu görevlere yeterince meydan okuyabilir mi?

 Kurumda değişimi teşvik eder mi?

 

 


Soru & Cevap
GIA Nedir?
Kişilerin zihinsel gücünü, yetenek ve eğilimlerini ölçen genel yetenek testidir.
Kaç Farklı Testten Oluşur?
5 farklı testi içerir. Bunlar; Mantık Yürütme - Görsel Algılama Hızı - Nümerik Hız ve Doğruluk - Çalışan Hafıza ve Boyutsal Yönelim testleridir.
Nasıl Uygulanır?
Bilgisayar ve internet olan her yerden online olarak uygulanmaktadır.
Ne Kadar Sürede Tamamlanır?
Ortalma 30 ile 45 dakikalık bir uygulama süresine sahiptir. Her bir test yaklaşık 2 ile 5 dakika arasında tamamlanır.
Neyi Ölçer?
Mantık yürütme, problem çözme, sayısal yatkınlık, sözel yatkınlık, algılama hızı, konsantrasyon, hızlı ve doğru karar verebilme, eğitime yatkınlık, hataları ve doğruları kontrol edebilme, akışkan zeka ve zihilsel imgeleme kavramlarıyla ilgili ölçümler yapar.
Sonuçları Nasıl Alırız?
Kurumunuza açacağımız web hesabı üzerinden, sonuçlara anında online olarak ulaşabilirsiniz.
Nerelerde Kullanılır?
İşe alımda, terfi ve atamalarda, eğitim ve kariyer planlamasında, mevcut personel değerlendirmelerinde ve kişilerin yetenek ve zihinsel güçlerini ölçmeniz gereken her departmanda kullanabilirsiniz.