360 ◦ Değerlendirme

 

Amaç:

o  Çalışan grupları bazında değerlenecek yetkinlik setlerinin oluşturulması

o  Kişinin kendisinden, yöneticisinden, çalışma arkadaşlarından ve astlarından veri toplayarak, çalışan yetkinliklerinin çok kaynaklı bir şekilde değerlendirilmesinin sağlanması

o  Kişisel gelişim planlarına altyapı oluşturulması

Süreç:

o  Değerlemeye Esas Yetkinliklerin Belirlenmesi

o  Yetkinliklere İlişkin Davranış Göstergelerinin Hazırlanması

o  Değerleme Ekiplerinin Tespiti

o  Değerleme Takviminin ve Değerleme Esaslarının Hazırlanması

o  Uygulama

o  Raporlama


Çıktılar:

o  Yetkinlik Setleri

o  Davranış Göstergeleri

o  Yetkinlik Değerleme Formları

o  Değerleme Ekipleri

o  Detaylı Bireysel Değerleme Raporları