Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

 

Amaç:

o  Adil ve kurum ihtiyaçlarına uygun bir ücret yapısının oluşturulması.

o  Yan hakların rekabet avantajı sağlayacak şekilde ücret paketindeki yerinin belirlenmesi ve pozisyonlar bazında standardizasyonu.


Süreç:

o  Mevcut Ücret Sisteminin İncelenmesi

o  İş Değerleme

o  İşletme Ücret Eğrisinin Çizilmesi

o  Alternatif Ücret Grade’lerinin Oluşturulması

o  Ücret Yapı ve Politikalarının Belirlenmesi

o  Yan Haklar Sisteminin Kurulması

Çıktılar:

o  İş Değerleme Matriksi

o  Mevcut Ücret Eğrisi

o  Yeni Ücret Eğrisi

o  Yan Haklar Listesi

o  Ücret ve Yan Haklar Sistemi Uygulama Kitağçığı