Performans Yönetimi

 

o  Kurum hedeflerine yönelik olarak sergilenmesi gereken performansa ilişkin ortak anlayışın yerleşmesi.

o  Kurum, departmanlar ve pozisyonlar bazında KPI’ların tespit edilip periyodik olarak takibine; çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesine ve geribildirim ile gelişim planlarının yapılarak kurum, birim ve birey performansının etkin bir şekilde yönetimi.

Süreç:

o    Kurum, Departman ve Pozisyon KPI’larının Belirlenmesi

o    Performans Karnelerinin Oluşturulması

o    Performans Hedeflerinin Başarı Standartlarının Tespiti

o    Yetkinlik Değerleme Sisteminin Oluşturulması

o    Uygulama, Geribildirim, Ödüllendirme ve Gelişim Planlarının Oluşturulması

o    Sistemin Dokümantasyonu

Çıktılar:

o    Performans Karneleri

o    Yetkinlik Değerleme Formları

o    Değerleme Ekipleri (Çoklu Değerleme için)

o    Yetkinlik Değerleme Sonuç Raporları

o    Performans Yönetim Sistemi Uygulama Kitapçığı