Genel Yetenek Testi

GIA ( Genel Yetenek Testleri ), bireylerin zihinsel gücünü ölçen eğilim ve yetenek testidir. Kişilerin yeni bir görevi üstlenme potansiyelleri ya da kendilerine verilen eğitime yanıt verme durumları hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Sözel, görsel ve sayısal olmak üzere farklı testlerden oluşur.

Genel Yetenek Testi Örnek Soruları

Thomas GIA, bireyi ortalama 30 dakikada, 5 farklı testle değerlendirir. Bu testler:

1 – Mantık Yürütme

 • Çıkarımda bulunma
 • Verilen bilgiler doğrultusunda sonuca ulaşma
 • Doğru sonuç çıkarma
 • Kısa süreli bellekte bilgi tutma ve problem çözme yeteneğini ölçer.

Bu bir problem çözme testidir. Her bir soru karşılaştırılan iki kişi hakkındadır; örneğin, kim diğerinden DAHA AĞIR ya da HAFİF veya DAHA GÜÇLÜ ya da ZAYIF.

BUNUNLA İLGİLİ BASİT BİR SORU:

‘Eren’ doğru cevap olduğu için daire içine alınmıştır.

BİRAZ DAHA ZOR BİR SORU:

DAHA ZOR BİR SORU:

MANTIK YÜRÜTME TESTİ YAKLAŞIK 5 DAKİKA SÜRMEKTEDİR.

2 – Görsel Algılama Hızı

 • Detayları fark etme
 • Benzerlikleri tanıma
 • Doğru ve yanlışları kontrol etme
 • Gereksiz bilgileri göz ardı etme
 • Uyumsuzlukları tespit etme yeteneğini ölçer.

Bu testin amacı, düşündüğünüz şeyleri ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde kontrol ettiğinizi belirlemektir. ÖRNEK:

Yukarıdaki şekilde dört çift harf göreceksiniz. Her bir çift kendi kutucuğuna yerleştirilmiştir. Yapmanız gereken şey, kaç çiftin aynı harften oluştuğuna karar vermektir.

Bu testte, (‘F’ gibi) büyük harfler, (‘f’ gibi) küçük harflerle aynıdır. Yukarıdaki örnekte, birinci(E ve e), üçüncü (D ve d) ve dördüncü (K ve k) çiftler aynıdır.

İkinci harf çifti (Q ve y) ise aynı değildir.

Yani, aynı harflerden oluşan ÜÇ çift vardır. CEVAP 3’TÜR.

Yukarıda görüldüğü gibi, ‘3’ doğru cevap olarak daire içine alınmıştır.

GÖRSEL ALGILAMA HIZI TESTİ YAKLAŞIK 4 DAKİKA SÜRMEKTEDİR.

3 – Nümerik Hız ve Doğruluk

 • Sayılarla işlem yapma
 • Sayılara odaklanma
 • Sayısal kavramlarla çalışma yeteneğini ölçer.

Bu test, sayılarla ilgili işlemlerdeki hızınızı ve yaptığınız işlemlerin doğruluğunu ölçer. Size verilen her bir problemde gösterilen sayılardan en küçük ve en büyük olanını belirleyerek başlayınız. Bunları belirledikten sonra, bu sayılardan hangisinin kalan sayıya sayısal olarak daha uzak olduğuna karar veriniz.

ÖRNEK:

Yukarıda görüldüğü üzere, 2 EN KÜÇÜK, 8 EN BÜYÜK rakamdır.

KALAN SAYI ise 4’tür. 8 rakamı, kalan 4 rakamından dört birim uzaklıktadır ve 2 rakamı ise 4 rakamından iki birim uzaklıktadır. Sonuç olarak; 8 rakamı, 4 rakamına daha uzaktır ve doğru cevap olarak daire içine alınmıştır.

Doğru cevabı bulmak için aşağıdaki üç basamak takip etmek gerekir.

ADIM 1. Aklınızdan hangi rakamın en küçük ve hangi rakamın en büyük olduğunu belirleyiniz. ADIM 2. Belirlediğiniz bu iki rakamdan (en küçük ya da en büyük) hangisinin sayısal olarak kalan rakama daha uzak olduğuna karar veriniz.

ADIM 3. Doğru cevabı seçiniz.

BAŞKA BİR ÖRNEK:

Bu örnekte, rakamlar sıralı bir şekilde verilmemiştir. Ancak; yapmanız gereken şey aynıdır; EN KÜÇÜK ve EN BÜYÜK rakamları bulmak ve ardından KALAN rakama sayısal olarak en uzak olanı belirlemektir.

Bu örnekte cevap 12’dir ve görüldüğü gibi daire içine alınmıştır. AŞAĞIDA DOĞRU CEVABIN AÇIKLAMASINI GÖREBİLİRSİNİZ:

En büyük rakam 12 dir ve en küçük rakam 3’tür. Kalan rakam ise 5’tir. 12, 5’ten yedi birim uzaklıkta ve 3 de 5’ten iki birim uzaklıktadır. Bu nedenle doğru cevap 12’dir.

NÜMERİK HIZ ve DOĞRULUK TESTİ YAKLAŞIK 2 DAKİKA SÜRMEKTEDİR.

4 – Çalışan Hafıza

 • Kelimeleri anlama
 • Eş anlamlı ya da zıt anlamlı kelimeleri belirleme
 • Yazılı ya da sözel yönergeleri anlama yeteneğini ölçer.

Bu test verilen gruptaki farklı kelimeyi ne kadar hızlı bulduğunuzu belirlemek için uygulanır.

Size üç kelime verilecektir ve bu üç kelimeden iki tanesi bir yönden birbiriyle ilişkili, diğeri ise farklıdır. Verilen kelimelerden hangisinin farklı olduğuna karar veriniz ve onu tıklayınız.

ÖRNEK:

Farklı olan kelime’SOĞUK’tur, çünkü diğer iki kelime durma eyleme ile alakalıdır.

BAŞKA BİR ÖRNEK:

‘AŞAĞI’ ve ‘YUKARI’ zıt anlamlı kelimelerdir. Bu yüzden farklı olan kelime ‘SOKAK’tır.

ÇALIŞAN HAFIZA TESTİ YAKLAŞIK İKİ BUÇUK DAKİKA SÜRMEKTEDİR.

5 – Boyutsal Yönelim

 • Nesnelerin zihinsel imgelerini kullanma
 • Şekilleri karşılaştırma
 • Şekil ve desenlerin uyumunu görselleştirme yeteneğini ölçer.

Bu test, şekilleri/sembolleri kafanızda ne kadar hızlı bir şekilde çevirebildiğinizi/döndürebildiğinizi ölçmek için tasarlanmıştır. Bazı semboller yönü değiştirilmiş aynı sembolle eşleştirilmiştir ve bazı semboller ise görüntülerinin tersi sembollerle eşleştirilmiştir. Burada yapmanız gereken; aynı iki sembolden oluşan kaç kutu olduğunu görmektir. Her bir çifti ayrı ayrı göstermek amacıyla çiftler çerçeve içine alınmıştır.

Bu testte kullanılan iki temel sembol R ve sayfada yönü değiştirilen R dir.

Bu iki sembole bakınız, ilk bakışta benzer gibi görünmelerine rağmen; farklı olduklarını göreceksiniz. Hangi açıdan farklılar aşağıdaki çiftler için öncelikle birinci satırdaki üç sembole dikkatle bakınız.

ÖRNEK:

Her bir çiftte iki sembol yer almaktadır. Bu testte, kutularda üst satırda yer alan sembollerin alt satırdaki sembollere benzeyip benzemediklerini bulmanızı gerekmektedir. Yukarıdaki üç kutuda, üst satırdaki semboller, yönleri ne kadar değiştirilirse değiştirilsin; alt satırdaki sembollerle eşleşmemektedir.

Bir başka deyişle; üstteki sembollerin aynaya yansıtılmış görüntüleri görülmektedir.

Yukarıda görülen her bir çiftte her iki sembol de birbirinden farklıdır çünkü tam olarak birbirleriyle eşleşmeleri için yönlerinin değiştirilmesi işe yaramamaktadır.

BAŞKA BİR ÖRNEK:

Yukarıdaki kutuların her birinde alttaki sembol, üst kısımda yer alan sembollerle aynıdır, çünkü yönleri değiştirildiğinde üstteki sembollerle eşleşmektedirler.

AŞAĞIDAKİ ÜÇ ÖRNEĞE BAKINIZ:

Alt kısımda yer alan sembollerden kaç tanesinin yönü değiştirildikten sonra üst kısımda yer alan sembollerle aynı olmaktadır? Her bir sembolü hemen üstündeki sembolle karşılaştırınız.

Bu cevapların NİÇİN doğru olduğunu anlayıp anlamadığınızdan emin olunuz! Her bir soruda KAÇ ÇİFTİN aynı olduğunu göstermeniz gerekmektedir.

BOYUTSAL YÖNELİM TESTİ YAKLAŞIK İKİ DAKİKA SÜRMEKTEDİR.

Genel Yetenek Testi Size Kişilerle İlgili Aşağıdaki Başlıkları Sunar:

 • Hızlı düşünüp anında karar verebilir mi?
 • İşinde başarılı olup, hızla yükselebilir mi?
 • Problemleri çözebilir mi?
 • Mantık yürütmede ne kadar başarılı?
 • Sayılarla ilgili hızlı ve hatasız işlem yapabilir mi?
 • Değişime ne derece uyum sağlayabilir?
 • Görevin zihinsel talepleriyle başa çıkabilir mi?
 • Eğitim vererek bu kişiyi ne ölçüde geliştirebiliriz?
 • Zorlu görevlere yeterince meydan okuyabilir mi?
 • Kurumda değişimi teşvik eder mi?

PDF dosyasını indirmek için tıklayın.