Rapor Örnekleri

Personel Profil Analizi

Rapor Başlıkları: Genel davranış özellikleri / Çalışma maskesi ve aşırı baskı altındaki davranışı / İdeal görev kapsamı ve motive eden faktörler / Stres – baskı – bunalım durumu, stres var ise olası kaynakları / İdeal üst düzey yöneticisinin tanım

İncele

Yönetsel Değerlendirme

Rapor Başlıkları: Bireyin yönetsel özellikleri / Yönetme ve motive etme tarzı / Karar alma, planlama ve problem çözme / İletişim kurma / idari konular / Diğerlerini geliştirme

İncele

Eğitim İhtiyaçları

Rapor Başlıkları: Bireyin en çok eğitime gereksinme duyduğu alanlar / Bireyin geliştirebileceği yetkinlikler / Önerilen eğitim süreci ve diğer potansiyel eğitim alanları

İncele

Aday Değerlendirmesi - (Özet Rapor)

Rapor Başlıkları: Tanımlayıcı kelimeler / Genel özellikler / Motive eden faktörler / Kurumsal katkıları

İncele

Yetenek Seçimi

Rapor Başlıkları: Adaya genel bakış / Kuruma kattığı değer / Kişi – görev uyumu / İdeal pozisyonu / Uygun olabilecek görev sorumlulukları / Tanımlayıcı kelimeler / Güçlü yanları / Olası limitli yanları / İletişim / Zaman yönetimi / Karar verme / Problem çözme / Kılavuzda belirtilen mülakat yaklaşımı / Mülakat için ipuçları / Mülakat önerileri / Öneriler

İncele

Güçlü ve Limitli Yönler

Rapor Başlıkları: Bireyin güçlü yönleri / Bireyin limitli yönleri

İncele

Liderlik Becerileri

Rapor Başlıkları: Liderlik stili / Liderlikteki güçlü ve limitli yönleri / Genel iletişim / Sunum stili / Karar verme stili / Zaman yönetimi ve işi zamanında bitirme / Amaca odaklanma / İdari yönetim / Planlama ve problem çözme / Kalite ve doğruluğu sağlama / Eleştiri ve saldırıyla başa çıkma / Eğitim ve gelişim ihtiyaçları

İncele

Kariyer Rehberi

Rapor Başlıkları: Bireyin davranış açısından yapmaya en yatkın olduğu meslek grupları / dalları

İncele

Mülakat Destek Raporu

Rapor Başlıkları: Karşınızdaki adayın davranış yapısına göre, kendisine yöneltebileceğiniz kilit sorular

İncele

Satış Değerlendirmesi

Rapor Başlıkları: Satış açma ve iletişim / Satış kapama / Müşteri hizmetleri / Sunum / İdari yönetim

İncele

Çağrı Merkezi Değerlendirmesi

Rapor Başlıkları: Temel özellikler / Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve karşılama / Bilgi verme / Problem çözme / Hassasiyetle sabır gösterme / Yoğun iş yüküyle başa çıkma / Saldırgan ve mantıksız müşterileri yönetme / Ürün, hizmet ve kavramları aktif olarak tanıtmak / Özet

İncele

Yönetici Özet

Rapor Başlıkları: Tanımlayıcı kelimeler / Temel özellikleri / Potansiyelini yükseltmek için / Alabileceği sorumluluklar / Dikkat edilecek noktalar / Stres durumu / Genel yorumlar

İncele

Uzaktan Çalışan Bireyleri Yönetme

Rapor Başlıkları: Genel kişisel özellikler / Genel iletişim tarzı / Bu kişiyi motive etme / Bu kişiyi yönetme / Uzaktan Çalışma / Değişimle başa çıkma

İncele

İngilizce Rapor Örnekleri

Driver Report

Rapor Başlıkları: Risk rating – Medium to high / Driver style & Core risk factors / Descriptive words / General characteristics / Motivators / Values Thomas Sample brings to the organisation / Potential risk areas to consider for interview or in the development of safe-driving competencies / Main focus / Preparation / Road observation and planning / Hazard recognition and anticipation / Decision making / Road positioning/lane discipline/using signals / Consideration for other road users / Consideration for the vehicle/passengers/load / Compliance to rules/highway code /

İncele

Sales Interview Questionnaire

Rapor Başlıkları: Characteristics / Sales compatibility / Interview hints / Interview questions /

İncele

Managemenet Strengths

Rapor Başlıkları: Thomas Sample’s management highlights / Personal style / Descriptive words / Signature strengths / Task management / Focus / Decision making / Planning and problem solving / People management / Communication / Managing and motivating / Developing others / Conclusion

İncele

How To Manage

Rapor Başlıkları: Managing / Motivating / Communicating / Directing / Supporting / Delegating  /  Disciplining  /  Developing

İncele

General Questionnaire

Rapor Başlıkları: Characteristics / General review / Interview hints / Interview questions /

İncele

Admin / Tech Audit

Rapor Başlıkları: Organising work flow / Meeting deadlines and time management / Meeting information/service/needs / Ensuring quality and accuracy / Problem solving /

İncele

Personal Review

Rapor Başlıkları: Personal style / Descritive words / General characteristics / To maximise Thomas Sample’s potential / Responsibilities likely to be appropriate to Thomas Sample

İncele

Managemenet Interview Questionnaire

Rapor Başlıkları: Characteristics / Management compatibility / Interview hints / Interview questions /

İncele

Onboarding

Rapor Başlıkları: What to expect from your new starter / Personal style and characteristics / Areas of responsibility Thomas Sample would suit /
How to approach / Managing Thomas Sample / Motivating Thomas Sample / Communicating with Thomas Sample / Support Thomas Sample
Considerations for Thomas Sample’s future in your organisation / How to maximise Thomas Sample’s potential / Initial development ideas /

İncele