Çalışan Memnuniyeti ve Çalışan Bağlılığı Anketleri

 

Amaç:

o  Kurum çalışanlarının, kurum kültürü ve değerleri, yönetim uygulamaları, iletişim ortamı ve benzeri alanlar açısından kurumlarını değerlendirmeleri

o  Çalışanların memnuniyet ve bağlılık düzeylerinin ölçümlenmesi

o  Kurum politika ve uygulamalarının güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarının saptanması

o  İyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin yol haritalarının oluşturulmasına destek olunması


Bağımsız Danışmanlık Firmasının Avantajları:

o  Çalışanların kimliklerinin ortaya çıkmasına yönelik endişelerini gidererek fikir ve değerlendirmelerini rahatça iletebilmelerine ortam oluşturması

o  Kurumun insan kaynakları çalışanlarının zamanını daha etkin ve verimli kullanmalarına destek olması

o  Sonuçları bağımsız ve tarafsız bir göz olarak değerlendirmeye imkan vermesi


Neden Thomas?

o  Standart soru setleri yerine, kurum ihtiyaçlarına uygun soru setlerini hazırlama esnekliğine sahibiz.
o  Kağıt-kalem, online veya her iki yöntemi birlikte uygulama kolaylığını sunuyoruz.

o  Kurum ihtiyaç ve beklentilerine uygun demografik değişkenlere göre raporlama yapabiliyoruz.

o  Ayrıntılı raporlamanın yanı sıra kuruma özgü olarak, genel bir değerlendirme ile anket sonuçları açısından en kritik hususları içeren Özet Analiz Raporu hazırlıyoruz.

o  Uygulama sonuçlarının tepe yönetime sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla Özet Analiz Raporunu, Yönetici Sunumu haline getiriyoruz.

o  Uygulamayı ardışık iki dönem boyunca birlikte gerçekleştirdiğimizde, sonuçları karşılaştırmalı olarak raporluyoruz.

o  Talep edilmesi halinde, iyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin yol haritalarının oluşturulmasına destek veriyoruz.