Organizasyonel Yapılanma

 

Amaç:

o    Kurumun amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasına destek olacak organizasyon yapısının belirlenmesi

o    Organizasyon yapısında yer alan pozisyonların unvanlarının kurum içi bütünlüğü ve kurum dışı dengeleri sağlayacak şekilde tespiti ve standardizasyonu

o    Organizasyon yapısındaki tüm pozisyonların görev tanımlarının, iş süreçleri doğrultusunda dokümantasyonu
Süreç:

o   Mevcut Organizasyon Yapısının Güçlü ve Zayıf  Yönlerinin Tespiti

o   İş Analizleri

o   Alternatif Organizasyon Yapılarının Hazırlanması

o   Nihai Organizasyon Şemasının Çizimi

o   Unvan Standardizasyonu

o   İş Tanımlarının Hazırlanması
Çıktılar:

o    Organizasyon Şeması

o    Süreç Bazlı Görev Tanımları

o    İş Gerekleri

o    Organizasyon El Kitabı