Thomas Kişilik Envanteri

Thomas Kişilik Envanteri‘nin temeli ilk olarak 1928 yılında, Amerikalı Psikolog William Marston tarafından atıldı. 1950 yılında, asistanı Thomas Hendrsickson sistemi ölçülebilir hale getirdi. 1981 yılında, İngilizler sistemi satın aldı. 1991 yılında, Thomas Türkiye Atila Koryürek tarafından kuruldu.

Thomas Kişilik Envanteri, kurumların çalışanlarını ve adayları değerlendirdikleri bir araçtır. 104 ülkede kullanılmakta olan Thomas, kişileri çok daha doğru ve güvenilir tanımak, yönetmek, motive etmek ve doğru görevde konumlandırmak üzere kurgulanmış akıllı bir araçtır.

Sadece 8 dakika gibi kısa bir sürede karşınızdaki kişiyi çözebilmek, özellikle insan Kaynakları ve yöneticiler için çok büyük kolaylık sağlar.

Thomas Kişilik Envanteri, bireyleri 20 üzeri farklı rapor ve minimum %85 doğruluk payı ile değerlendirerek, yanlış aday seçimini minimize etmektedir.

Kişiye, maksimum 8 dakika süren ve 24 sorudan oluşan sıfat bazlı kişilik envanteri formu doldurtulur. Kişi her satırda yer alan 4 sıfat arasından kendisine en fazla uyan ve en az uyan sıfatları seçer. Soru formu, online ya da kâğıt üzerinde doldurtulabilir.

Dolumun ardından kişinin görev ve pozisyonuna göre 20 üzeri rapor seçeneğine 56 farklı dil seçeneği ile ulaşabilirken, yanıltma amaçlı dolumları da görebilirsiniz.

Grafik ya da raporlara, size açacağımız web hesabından anında ve bizden bağımsız olarak erişim şansınız vardır.

Kurumunuzda vereceğimiz, 6 saatlik Thomas Kişilik Envanteri Eğitimi ile rapor ve grafikleri yorumlamayı öğrenip; Thomas Sistemi’ni çok daha güçlü ve verimli kullanabilirsiniz.

Eğitimde gerçekleştirilecek “Görev Analizi” çalışması ile doğru kişiyi doğru görevde  maliyetsiz olarak değerlendirebileceksiniz.

Thomas Kişilik Envanteri Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?

Thomas Kişilik Envanteri eğitimi, katılımcılara kişisel gelişimlerini anlama, kendilerini ve diğer insanları daha iyi anlama, iletişim becerilerini geliştirme ve iş veya kişisel ilişkilerinde daha etkili olma konularında yardımcı olmayı amaçlar.

Thomas Kişilik Envanteri Eğitiminin katılımcılara sağladığı faydalara kısaca aşağıda yer verebiliriz.

 

  • Kendini Tanıma

Katılımcılar, kendi kişilik özelliklerini ve davranışlarını daha iyi anlarlar. Bu sayede güçlü yönlerini daha iyi kullanırken, zayıf yönlerini geliştirme fırsatı bulurlar.

  • Empati Geliştirme

Thomas Kişilik Envanteri Eğitimi, katılımcıların başkalarının kişiliklerini anlama ve empati kurma yeteneklerini artırabilir. Bu, daha iyi iletişim ve daha sağlam ilişkiler kurma konusunda faydalıdır.

  • İletişim Becerileri

Katılımcılar, farklı kişilik tipleriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurma becerilerini geliştirirler. Bu, iş veya kişisel ilişkilerde anlayışlı ve etkili iletişimi teşvik eder.

  • İşbirliği ve Takım Çalışması

Thomas Kişilik Envanteri Eğitimi, katılımcıların farklı kişilik tipleriyle çalışma ve takım içinde daha etkili işbirliği yapma yeteneklerini geliştirebilir.

  • Liderlik Yetenekleri

Thomas Kişilik Envanteri, liderlerin liderlik tarzlarını anlama ve liderlik becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olabilir.

  • Karar Verme ve Problem Çözme

Katılımcılar, farklı kişilik tiplerine dayalı olarak daha iyi kararlar verme ve sorunları çözme yeteneklerini geliştirirler.

Thomas Kişilik Envanteri Eğitimini Kimler Alabilir?

Thomas Kişilik Envanteri eğitimi, kişisel gelişimini artırmak, iş ve kişisel ilişkilerini iyileştirmek isteyen birçok kişi için uygundur.

  • İş dünyasında çalışanlar, kişilik özelliklerini daha iyi anlama ve iş ilişkilerini güçlendirme amacıyla bu eğitimi alabilirler.
  • Liderler, liderlik tarzlarını anlama, takım üyeleriyle daha iyi ilişkiler kurma ve liderlik becerilerini geliştirme konusunda bu eğitimi alabilirler.
  • İnsan kaynakları uzmanları, işe alım, ekip oluşturma ve işyeri ilişkileri gibi alanlarda Thomas Kişilik Envanteri’ni kullanarak daha iyi sonuçlar elde etmek istediklerinde bu eğitimi alabilirler.
  • Eğitimciler ve koçlar, öğrenciler veya danışanlarının kişilik özelliklerini daha iyi anlayarak daha etkili rehberlik yapmak istediklerinde bu eğitimi alabilirler.

Thomas Kişilik Envanteri, kişilik ve davranışları daha iyi anlama konusunda güçlü bir araçtır ve bu nedenle birçok farklı kişi ve meslek grubu için faydalıdır.