Kurumsal Eğitimler

6 Şapkalı Düşünme Tekniği Eğitimi

6 şapkalı düşünme tekniği eğitiminin amacı, katılımcıların karmaşık düşünce yapılarını fark etmelerini, farklı fikirleri anlama özelliğini ve farklı düşünme yapıları arasında empati kurma yetkinliğini geliştirmektir. 6 şapkalı düşünme tekniği eğitimi sayesinde, farklılıkları…

İncele

Beden Dili Eğitimi

Beden dili eğitiminin amacı; iletişimde beden dilinin gücünü yaşatarak anlatmaktır. İletişimde “Aslında söylemek istediklerim” kısmı oldukça etkilidir. Amacımız sessiz ve yüzdesi en güçlü aracımızı doğru okumak, anlamak ve anlamlandırarak faydaya…

İncele

Doğru Karar Alma Eğitimi

Doğru karar alma eğitiminin amacı; verdiğiniz doğru olamayan kararları şekillendirerek onlara bakışınızı değiştirmek ve ayrıca bu süreçte yaptığınız hataları ve gelişime açık yanlarınızı fark etmenizi sağlamaktır. Doğru karar alma eğitimi…

İncele

Eleman Seçimi Eğitimi

Eleman seçimi ve mülakatta psikoteknik eğitiminin amacı, işe alım / seçme – yerleştirme sürecinin ve buna bağlı mülakat tekniklerinin uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşılarak, modellemeler ve yöntemler ile adaylarının becerilerini, yetkinliklerini ve…

İncele

Gelişen İş Bilinci Eğitimi

Gelişen iş bilinci eğitiminin amacı; kurumsal yapılarının işleyişine adapte olmak ve mevcut iş yapış şekilleri ile iş bilincinin bir paraçası olmanın faydalarını anlamak için farklı yöntemler öğrenmektir. Gelişen iş bilinci…

İncele

Hedef Belirleme ve Yönetimi Eğitimi

Hedef belirleme ve yönetimi eğitiminin amacı; hem iş hem de sosyal hayatlarınız için geleceğe dönük hefeler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri öğrenerek kendiniz ve firmanız için katma…

İncele

İkna ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

İkna ve müzakere teknikleri eğitiminin amacı, sizlere hayatın içinde istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak beceriler kazandırmaktır. İkna ve müzakere teknikleri eğitimi sayesinde, hayatın her alanında dinamik bir müzakereyi…

İncele

İş Hayatında Profesyonel Davranış Eğitimi

İş hayatında profesyonel davranış eğitiminin amacı; kişilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazandırarak, örgüt içinde profesyonel davranış modellerini doğru ve etkili bir biçimde kazanmalarını sağlamaktır. İş hayatında profesyonel davranış eğitimi sayesinde, profesyonel…

İncele

Kişilik Envanteri Eğitimi

Kişilik envanteri eğitiminin amacı, sistemin bireyle ilgili vermiş olduğu grafikleri okumayı öğrenerek, yazılı raporların dışında yorumsal güç elde etmektir. Kişilik envanteri eğitimi sayesinde, kişilik ve davranış oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Thomas…

İncele

Kurum İçi Değerlendirici Eğitimi

Kurum içi değerlendirici eğitiminin amacı, kurum çalışanları üzerinde yapılacak değerlendirme merkezi uygulamalarının tasarımı, uygulaması ve yorumlanmasının öğrenilmesidir. Kurum içi değerlendirici eğitimi sayesinde, öncelikle tüm değerlendiricilerin değerlendirme merkezi uygulamasının prensiplerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Eğitim…

İncele

Mentörlük Becerileri Eğitimi

Mentörlük becerileri eğitiminin amacı, teknik ya da kişisel yetkinlikleri güçlü ve deneyimli çalışanların, kendilerinden daha az bilgi ve yetkinlik seviyesinde olan personele mentörlük edebilmesi içim kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Mentörlük becerileri eğitimi…

İncele

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Müşteri şikayet yönetimi ve itiraz karşılama eğitiminin amacı; müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayarak, müşterilerinize sağladığınız hizmetten memnun kalınmasını sağlamaktır

İncele

Online Eğitimler

• Thomas Türkiye online eğitimler sayfasına hoş geldiniz. Bulunduğunuz her ortamda bilgisayar, tablet ve akıllı telefon destekli eğitimlerin keyfini çıkarın! • Online eğitimlerimiz https://zoom.us/join sitesi üzerinden gerçekleşmektedir. • Kurumsal ya da bire bir…

İncele

Öğrenmeyi Öğrenmek Eğitimi

Öğrenmeyi öğrenmek eğitiminin amacı, etkin öğrenmenin tüm adımlarının netleştirilmesi ve katılımcıların kendi deneyimleri üzerinden öğrenme stillerine göre nasıl yeni yöntemler geliştireceklerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrenmeyi öğrenmek eğitimi sayesinde, katılımcılar kendilerini ve mevcut öğrenme…

İncele

Planlama Eğitimi

Planlama eğitiminin amacı, planlamanın tanımı, boyutları, işlevleri ve nasıl yapılacağı konularında ortaya konulacak tüm bilgi ve tecrübeler katılımcılarla paylaşılacak olup, katılımcılara uzakta görünen hedefe varmanın ilk olmazsa olmazının neredeyse kusursuz bir…

İncele

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje yönetimi eğitiminin amacı, katılımcılara bir projenin uçtan uca yönetimi için gerekli olan teknik donanım ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Proje yönetimi eğitimi sayesinde, proje adımları teknik donanımlarına (Başlangıç, Planlama, Yürütme, İzmele…

İncele

Stratejik Düşünme Eğitimi

Stratejik düşünme eğitiminin amacı, iş yerinde ve sosyal yaşamlarında çalışanların; şirketlerinin analizini yaparak, vizyoner bakış açısını öğrenebilmeleri ve bu çerçevede strateji geliştirebilmelerini sağlamaktır. Stratejik düşünme eğitimi sayesinde, strateji geliştirme ve uygulama yapma etkisine…

İncele

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç yönetimi eğitiminin amacı; süreçlerin doğru tanımlanması ve doğru uygulanmasının sağlanması için gerekli teknik ve yöntemler aktarılarak, kurum içinde verimlilik ve başarı performanslarının arttırılmasıdır. Süreç yönetimi eğitimi sayesinde, süreç kavramı ve…

İncele

Telefonda İletişim Eğitimi

Telefonda iletişim eğitiminin amacı; iletişimde önemli bir yeri olan telefon görüşmelerini başarı ile yürütmek, ses tonu ile birlikte beden dilini de karşı tarafa aktarabilmek, pozitif ve etkili telefon görüşmeleri yapmak ve…

İncele

Terfi Değerlendirme Eğitimi

Terfi değerlendirme eğitiminin amacı; departmanlar arası geçiş ya da terfi durumunda çalışanların neye göre analiz edilebileceği ve buna ilişkin yaklaşımların öğrenilmesidir. Terfi değerlendirme eğitimi sayesinde, öncelikle çalışanlarımızın yetkinliklerini analiz edeceksiniz. Yetkinlik türlerini…

İncele

Uzaktan Ekiplerin Yönetimi Eğitimi

Uzaktan ekiplerin yönetimi eğitiminin amacı, ekiplerin verimliliğini arttırma yöntemleri ve uzakta da olsa ekip olma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Uzaktan ekiplerin yönetimi eğitimi sayesinde, ekip üyelerinin uzakta da olsa,…

İncele

Yaratıcılık Eğitimi

Yaratıcılık eğitiminin amacı; yaratıcılığın kimyasını anlamak, yaratıcılığın yaşama kattıklarını ve oluşan farkı deneyimlemek, farklı şeyler düşünerek zihnin yaratıcı düşünce prensibine geçmesini sağlamak, bilgiyi farklı yönleriyle kullanmak ve ihtiyaca cevap verebilir hale…

İncele

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Yönetici asistanlığı eğitiminin amacı; yönetici asistanı görevindeki katılımcılara, mesleklerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için bilgi ve teknikler aktarılarak kurumsal faydayı yaratmaktır. Yönetici asistanlığı eğitimi sayesinde, katılımcılar görev tanımı içinde…

İncele

Ar-ge ve İnovasyon Eğitimi

Ar-ge ve inovasyon eğitiminin amacı, Ar-ge çalışanlarının hem araştırma prensiplerini gözden geçirmesini hem de mevcut düzende bir ar-ge kültürü oluşturmak adına yapılması gerekenleri keşfetmesini sağlamaktır. Aynı zamanda bu eğitim kişinin, çalışma…

İncele

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Çatışma yönetimi eğitiminin amacı; çatışmacı durumlarını etkin bir şekilde yöneterek uzlaşmaya çevrilebilecek bir iletişim dili geliştirmeyi, proaktif davranmayı, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmeyi ve çatışmaların hangi yöntemler kullanarak çözümlenebileceğini aktarmayı amaçlamaktadır….

İncele

Duygusal Zeka Eğitimi

Duygusal zeka eğitiminin amacı; gerek iş, gerekse özel yaşamda duygusal zekanın kazanımlarını öğrenmek, duyguları anlama ve anlamlandırabilmek, kendinizi keşfetmek ve duygusal zeka yetkinliklerinizi güçlendirerek güçlü bir yaşam inşa edebilmek. Duygusal zeka…

İncele

Etkili Konuşma ve Hitabet Eğitimi

Etkili konuşma ve hitabet eğitiminin amacı; sesi, dili ve nefesi etkin bir biçimde kullanarak olması gereken vurgu ve tonlamalarla anlaşılabilir ve etkili bir konuşma yapabilmek, topluluk karşısında kendini daha rahat…

İncele

Geri Bildirim Eğitimi

Geri bildirim eğitiminin amacı, iletişim yetkinliğinin en önemli satırbaşlarından biri olan – Geri Bildirim – kavramı hakkında bilgi vermek, bu kavramın önemini ve insanlar üzerindeki sıra dışı etkisini fark ettirebilmek…

İncele

Hedef Odaklılık ve Delegasyon Eğitimi

Hedef odaklı delegasyon eğitiminin amacı, katılımcılara; delegasyonu tanımlamaya ve etkili delegasyonun faydalarını anlamaya, net ve açık hedefler ile iletişimin delege etmede ne kadar gerekli olduğunu görmeyi sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır….

İncele

İletişim Eğitimi

İletişim eğitiminin amacı; çalışanların ve yöneticilerin birbirlerini daha yakından tanımasını ve doğru anlamasını sağlamak ayrıca kendi aralarında daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunarak, iletişimdeki olası çatışmaları önlemek, dolayısıyla kurum…

İncele

Kariyer Yönetimi Eğitimi

Kariyer yönetimi eğitiminin amacı; çalışanın kurum içindeki mevcut durumunu farkında olması, kısa ve uzun vadede kurum içinde ilerleyeceği yolu bilmesi; çalışan bağlılığı ve motivasyonu ayrıca organizasyonel gelişim ve verimlilik açısından…

İncele

Koçluk Becerileri Eğitimi

Koçluk Becerileri eğitiminin amacı: Bu eğitim modülünde firmanın katılımcı olarak belirlediği tüm beyaz yakalı personel ve yöneticiler, iş yerinde ve sosyal yaşamlarında tüm dünyada hızla yayılan koçluğun ve koçluk becerilerinin neler…

İncele

Kuşaklararası Yolculuk Eğitimi

Kuşaklar arası yolculuk eğitiminin amacı, katılımcıların kuşaklara ilişkin bilgi edinmesinin ötesinde, Y ve Z kuşağını daha yakından tanımasını ve onları anlamasını sağlamaktır. Kuşaklar arası yolculuk eğitimi sayesinde, kuşaklar arasındaki belirgin davranış farklılıklarını…

İncele

Mobbing Eğitimi

Mobbing eğitiminin amacı, hangi belirtilerin mobbing davranışı kapsamında olduğunun bilincine varılmasıdır. İş yerinde uygulanan davranışın bir kişiyle basit bir uğraşma mı, yoksa gerçek bir mobbing davranışı mı olduğuna dair fikrin ayırt…

İncele

Müşteri İlişkileri Eğitimi

Müşteri ilişkileri eğitiminin amacı, çalışanların müşterilerle daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunarak, iletişimdeki olası çatışmaları önlemek, dolayısıyla kurum içi verimi arttırmak. Müşteri ilişkileri eğitimi sayesinde, öncelikle kendinizi davranışsal açıdan daha…

İncele

Oryantasyon Eğitimi

Oryantasyon eğitiminin amacı; personelin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmesinin, düşünsel ve bedensel becerilerin kazanmasının ve bu şekilde kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır. Oryantasyon eğitimi sayesinde, personel; kurumu, yöneticisini, bölümünü, yapacağı işi,…

İncele

Özgüven ve Cesaret Eğitimi

Özgüven ve cesaret eğitiminin amacı, cesaret ve kendine güven duygusunu tanımak, bu iki duygunun güçlü bağını farketmektir. Ayrıca kendine güven duygusu ile cesaret duygusunun nasıl geliştirileceğini ögrenmeyi amaçlamaktadır. Özgüven ve…

İncele

Proaktif Bakış Açısı Eğitimi

Proaktif bakış açısı eğitiminin amacı; kişilerin, iş ve sosyal hayatta hem kendi hem de çevrelerine karşı farkındalıklarını artırmak olup, bütünü ve bütünün içindeki rolünü görebilmeleri yönünde bakış açısı kazandırarak, süreçlere…

İncele

Reorganizasyon Eğitimi

Reorganizasyon eğitiminin amacı; yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerinin belirlenmesinin (Mevcut Durum Analizi ) ve, vizyon / ana gaye ve misyon /…

İncele

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres yönetimi eğitiminin amacı, kişilerin kendilerini çok daha yakından tanıyarak, onlarda strese sebep olan faktörleri doğru yönetebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca stresten olabildiğince uzak kalmalarını sağlayarak, daha huzurlu ve rahat bir yaşam…

İncele

Takım Çalışması Eğitimi

Takım çalışması eğitiminin amacı, katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak. Bir takım oluşturmak için…

İncele

Telefonda Mülakat Teknikleri Eğitimi

Telefonda mülakat teknikleri eğitiminin amacı; telefon ile mülakat yapacak olan kişilerin etkin mülakat tekniklerini uygulaması, adaylarla yapılacak görüşmeleri en sağlıklı ve verimli bir biçimde yönetmesi ve raporlamasını sağlamaktır. Telefonda mülakat teknikleri…

İncele

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam kalite yönetimi eğitiminin amacı, kalite mantığının temelini inceleme, kalitenin ihtiyacı, nasıl ortaya çıktığı, gerçekte neye yaradığı, ilkelerinin ne olduğu, teknik altyapısı, kitleleri, şirketleri ve hatta bireyleri böylesine etkilemesinin sebeplerinin araştırılması…

İncele

Ücret Yönetimi Eğitimi

Ücret yönetimi eğitiminin amacı; ücret yönetimi sistemi kurulması ve yönetilmesi konusunda, katılımcılara gösterilecek yöntem ve tekniklerle pozitif katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ücret yönetimi eğitimi sayesinde, ücret sistemi kurarken hangi ilkelere uyulması…

İncele

Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi

Yazılı iletişim teknikleri eğitiminin amacı; katılımcıların yazılı iletişim konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirip, kendi aralarında ve müşterilerle olan yazılı iletişimi yönetebilmelerini sağlamak, yazılı iletişimin şirketin imajını doğrudan etkilediği konusunda farkındalık yaratmaktır….

İncele

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman yönetimi eğitiminin amacı, zamanı yönetebilme becerisine ne ölçüde sahip olup olmadığınızı belirlemek, zamanı yönetmede size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak, zamanı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi göstermek. Bu bağlamda, doğru zaman…

İncele

Başarı ve Sonuç Odaklılık Eğitimi

Başarı ve sonuç odaklılık eğitiminin amacı, katılımcıların hedeflerine ulaşmak için doğru yolları keşfetmelerini, bu yolculukta adımlarını başarıya ulaşmak adına atmalarını ve kendilerini daha yakından tanımalarını sağlamaktır. Başarı ve sonuç odaklılık eğitimi…

İncele

Değişim Yönetimi Eğitimi

Değişim yönetimi eğitiminin amacı; yönetici seviyesindeki çalışanların değişime etki eden ve değişimi zorlaştıran faktörleri tanıması, değişim yönetimi ve değişimin uygulanması konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktır. Değişim yönetimi eğitimi sayesinde; İşletmenizin öğrenen organizasyon olabilmesi adına…

İncele

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitimcinin eğitiminin amacı: Eğitim veren ya da verecek kişilerin, eğitim içeriğini hazırlama, sunma ve uygulama becerilerinin geliştirilmesini, eğitim esnasında ekibi elde tutma, odaklanmalarını sağlama, öğrenmelerini kolaylaştırma adına kullanabilecekleri araçlar hakkında gelişmelerini…

İncele

Fasilitasyon Eğitimi

Fasilitasyon eğitiminin amacı, yaratıcı ve katılımcı karar alma toplantılarında yer alanların, farklı amaç ve sorunlar için bir araya gelinerek ortak akıl ve çözüm arayışı ihtiyacı duyulan toplantı ve çalıştayları yöneten kişilerin…

İncele

Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik eğitiminin amacı; kendi işini kurmak isteyen kişilerin sahip oldukları kişisel özelliklerini ortaya çıkarmayı, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamayı ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri pekiştirmelerini amaçlar. Girişimcilik eğitimi sayesinde,…

İncele

İkili İlişkiler Eğitimi

İkili İlişkiler eğitiminin amacı: Dünyanın neresinde olursak olalım, kaçınılmaz olan, sürekli bir insan veya insanlar ile birlikte olacağımız, onlarla birlikte yaşayacağımız gerçeğidir. İşte bu eğitimde bu kaçınılmaz birlikteliğin esaslarını, olmazsa olmaz…

İncele

İnovasyon Eğitimi

İnovasyon eğitiminin amacı, yönetici seviyesindeki çalışanların; inovasyonun strateji, boyut ve değişim sürecinin gerçekleştirilmesi konusundaki farkındalıklarının sağlanması, ayrıca personelin öngörülen inovasyonla uyumu, lider ve yöneticilerin çeşitli aşamaların basamaklarını görmeleri ve kendi yetkinliklerini…

İncele

Kaygı Yönetimi Eğitimi

Kaygı yönetimi eğitiminin amacı; kaygı ve stresi ayrı ayrı ele alıp aralarındaki ilişkiyi çözümlemek için kaygı ve stresin yaşamdaki olumlu ve olumsuz rollerinin kavranmasını sağlamak olup, özgürlük, yaratıcılık, kişisel gelişim ve…

İncele

Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz yönetimi eğitiminin amacı, ortaya çıkan krizlerde davranış biçimlerini belirlemek, daha kriz ortaya çıkmadan bazı önlemleri almış olma ve krizlere son anda yakalanmamak için yapılması gerekenleri tartışma konularında bir farkındalık geliştirebilmektir….

İncele

Liderlik Eğitimi

Liderlik eğitiminin amacı, kendimizi daha detaylı tanımak, içimizde var olan liderlik özelliklerimizi keşfetmek ve bu özelliklerimizi nasıl daha etkin kullanabileceğimizi görmek. Liderlik eğitimi sayesinde, liderlik kavramı ile ilgili bilinciniz artmış olacak….

İncele

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon eğitiminin amacı; kişinin motivasyon yollarını keşfetmesini, nelerin kendisini yükselttiğini, hangi yöntemleri kullanacağını, motivasyonunu arttırarak performansını da arttırabileceğini ve hem sosyal yaşamında hem de iş yaşamında başarı sağlamasını amaçlamaktadır. Motivasyon eğitimi…

İncele

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitiminin amacı; insan kaynakları sorumlu ve yöneticilerini personel seçme ve yerleştirme konusunda bilgilendirilmesini, etkin mülakat tekniklerini uygulamasını, adaylarla yapılacak görüşmeleri en sağlıklı ve verimli bir biçimde yönetmesini ve İnsan…

İncele

Öfke Kontrolü Eğitimi

Öfke kontrölü eğitiminin amacı, katılımcıların öfkelenmelerine yol açan süreçleri fark etmelerini sağlamak. Kendi davranışlarını ve bilişsel süreçlerini izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırmak. Öfke kontrolü ile ilgili teknikleri öğrenmek. Öfke duygusunun…

İncele

Performans Yönetimi Eğitimi

Performans yönetimi eğitiminin amacı; insan kaynakları yönetim sisteminin içerisinde ivmesi güçlü olan performans yönetim sistemini açıklamak, performans yönetim sistemlerini çalışmak, performansın başarıya etkisini somut olarak gözlemlemek, verimli çalışma prensibini performansa yansıtabilmek…

İncele

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi

Problem çözme ve karar verme eğitiminin amacı, problem çözme ve karar verme eyleminin problem çözme ve karar vermeye ilişkin bilinç ile ilişkisini paylaşmak, mevcut bilinci ve geliştirilmesi gereken noktaların farkına…

İncele

Satış Eğitimi

Satış eğitiminin amacı, öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Ayrıca karşınızdaki olası müşteri profilini tahmin…

İncele

Sunum Teknikleri Eğitimi

Sunum teknikleri eğitiminin amacı; iş yaşamınızda etkili sunum gerçekleştirmenizi, sunum dilinin ve tekniklerinin nasıl kullanılacağını, çalışacağınız konunun en etkili şekilde katılımcılara aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. Sunum teknikleri eğitimi sayesinde; etkili sunumun nasıl hazırlanacağını…

İncele

Takdir Tanıma ve Ödüllendirme Sistemi Eğitimi

Takdir tanıma ve ödüllendirme sistemi eğitiminin amacı, insan kaynakları profesyonelleri ve yöneticilere hitap eden bu eğitim ile katılımcıların takdir, tanıma ve ödüllendirme mekanizmasının nasıl işlemesi gerektiğini ve hangi çerçevede planlanmasının faydalı…

İncele

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Toplantı yönetimi eğitiminin amacı; toplantılarımızı hedef odaklı, amaca bağlı kalarak, doğru kişilerle, doğru zaman ve süre içerisinde etkin bir şekilde gerçekleştirmektir. Toplantı yönetimi eğitimi sayesinde; zaman yönetimini başka açıdan deneyimleyeceksiniz. Karar alma…

İncele

Tükenmişlik Sendromu Eğitimi

Tükenmişlik sendromu eğitiminin amacı, özellikle son 10 yıldır çok duymaya başladığımız stres temelli bu sorun hakkında katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve yaşanacak iş streslerinin tükenmişlik sendromuna dönüşmesinin başlıca sebepleri hakkında bilgi…

İncele

Verimlilik Eğitimi

Verimlilik eğitiminin amacı: Verimlilik, günlük hayatımızda da çokça kullandığımız bu kavram, işletmelerin tüm fonksiyonlarını kapsar. İşletmelerin verimlilik düzeyi; uygulanan yönetim tekniklerinden, organizasyon yapısından, işgücünün niteliğinden, kurum kültürü gibi pek çok faktörden…

İncele

Yönetim Eğitimi

Yönetim eğitiminin amacı, kişilerin, güçlü ve limitli oldukları yönetim özelliklerini belirlemek, yönetirken yapılan hataların önüne geçebilmek, kimi nasıl yöneterek verim alınabileceğini vurgulayarak, her bir yöneticinin yönetsel gücünü arttırabilmek. Yönetim eğitimi sayesinde, tepe…

İncele

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi

Zor insanlarla başa çıkma eğitiminin amacı, katılımcıların farklı müşteri tipleriyle iletişim kurma, konuşma ve dinleme becerilerini iyileştirerek, güven verebilmelerini ve iletişim becerilerini geliştirmektir. Zor insanlarla başa çıkma eğitimi sayesinde, dinleme seviyelerini görecek…

İncele

Kurumsal eğitimler, firmalar ve personelleri için son derece büyük öneme sahiptir. Thomas Türkiye olarak 1991’den günümüze verdiğimiz kişisel gelişim eğitimleri ile kurumsal firmaların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Hemen hemen birçok farklı başlık altında verdiğimiz kurumsal eğitimler ile, bireylerin ve kurumların kişisel gelişimdeki ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Kurumsal eğitim denince akla gelen eğitimlerin başında ilk olarak iletişim, kişisel gelişim, yönetim, liderlik, stres ve zaman yönetimi gibi eğitimler gelmektedir. Bu eğitimlerin dışında, birçok farklı başlık altında verdiğimiz kurumsal eğitimlerinde müşteri memnuniyeti oranımız çok yüksektir. Kişisel gelişimi hedef alarak verdiğimiz eğitimlerimiz son derece interaktif, uygulamaya yönelik ve pratiktir. Hem online hem de yüz yüze gerçekleşen kurumsal eğitimlerimizi, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirip, müşterilerimize esnek ve sonuç odaklı çözümler sunabilmekteyiz. Alanında uzman eğitmenlerimizle, kurumsal ihtiyaçlarınıza anında cevap vererek, size en uygun çözümleri sunuyoruz.