HPTI Yüksek Potansiyelli Özellik Envanteri

 

HPTI Nedir?

HPTI (High Potential Trait Indicator), bir kişinin kişilik özelliklerini keşfederek liderlik potansiyelini belirlemeye yardımcı olur ve belirli bir iş rolü veya pozisyonu için ne kadar uygun olabileceğine dair bir fikir verir. Bu değerlendirme, en yaygın kabul gören kişilik modellerinden olan Beş Faktörlü kişilik
modeline dayanmaktadır.

HPTI’ın Geçmişi ve Teori

Yüksek Potansiyelli Özellik Envanteri (HPTI), University College London (UCL) ve High Potential Psychology Ltd.’de Ian MacRae ve Adrian Furnham tarafından geliştirilmiştir. Thomas Kişilik değerlendirmesi olarak bilinen Thomas HPTI, ‘en iyilik’ modeline dayanarak tasarlanmıştır; bu model, bir kişinin kişilik özelliklerinin, üst düzey yönetici liderliği gibi belirli bir iş rolünün veya pozisyonunun gereksinimlerine dayanarak ‘en ideal’ olarak kabul
edilebileceğini varsayar.

HPTI tarafından ölçülen kişilik özellikleri aşağıdaki gibidir:

· İşe Bağlılık

· Adaptasyon

· Merak

· Risk Yaklaşımı

· Belirsizlik Kabulü

· Rekabetçilik

Bir kişinin HPTI’ye verdiği yanıtlar, altı özelliğin her biri için dört kademeden birine denk gelecektir: Düşük, Orta, İdeal veya Aşırı. Bir özelliğin çok fazla veya çok azının dezavantajlarının yanı sıra avantajları da olacaktır. Bazı özellik seviyeleri, başarılı olmak için yüksek bir potansiyele işaret edebilir veya potansiyel olarak başarılı bir kişiyi aşağıya çekebilecek özellikleri gösterebilir.

HPTI ne için kullanılabilir?

HPTI, işverenlerin yeni nesil liderlerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve halihazırda bu pozisyonlarda bulunanları desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Birçok işveren, çalışanlarının yeteneklerini belirlemek ve güçlü planlar oluşturmak ister. HPTI ile, liderlerinizin hangi becerilere ihtiyaç duyduğunu değerlendirebilir ve bir bireyin liderlikteki güçlü yönlerinin neler olduğunu ve iyileştirilmesi gereken alanlar olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

HPTI ayrıca öz farkındalığı artırabilir ve liderlik pozisyonlarındaki beceri zafiyetlerini kapatabilir. HPTI, güçlü liderlik potansiyeline sahip olanları belirleyerek, yöneticilerin liderlik rolleri için doğru kişileri seçmelerine ve hızlı takip için uygun olanları belirlemelerine yardımcı olabilir.

HPTI ayrıca, üst düzey bireylerin güçlü yönlerine uyacak daha gelişmiş liderlik pozisyonlarına ilerlemelerine yardımcı olur. Ayrıca işverenlerin doğru çalışanları elde tutulmasına yardımcı olur.

Basit Değerlendirme

Adayınızın veya çalışanınızın, değerlendirmeyi 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlamasının
ardından, bir role uygunluğu hakkında kapsamlı bir fikir edineceksiniz.

Ayrıntılı Bilgi

Kişilerin değişime açıklığı, rekabetçi ortamlarda başarılı olup olmadıkları, stresli durumlara nasıl uyum sağladıkları ve başarıya ulaşmak için diğerlerinden daha fazla çaba gösterip göstermeyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sağlam Teori

Dünya çapında tanınan ve saygı duyulan Beş Faktör psikolojik teoriye dayanarak, binlerce katılımcıyla yapılan psikometrik araştırmaların ardından işyeri uygulamaları için kapsamlı bir şekilde doğrulanmış ve optimize edilmiştir.

Geçerlilik ve Güvenilirlik

Thomas HPTI, elde edilen veriler gelişmiş istatistiksel yöntemlere tabi tutularak binlerce katılımcıyla yapılan psikometrik araştırmaların ardından, işyeri uygulamaları için kapsamlı bir şekilde doğrulanmış ve optimize edilmiştir.

Değerlendirme Bilgileri

Değerlendirme türü: Kişilik

Soru adedi: 78 soru

Tamamlama süresi: 10 dakika

Eğitim zorunluluğu: Yok

Format

Thomas HPTI bir geri bildirim değerlendirmesidir. Bireyler katılma düzeylerini 1 -7 ölçeğinde (1 ‘tamamen katılmıyorum’ ila 7 ‘tamamen katılıyorum’) 78 benzersiz madde ile belirtirler. HPTI’nin tamamlanması sadece 10 dakika sürer.