6 Şapkalı Düşünme Tekniği Eğitimi

6 şapkalı düşünme tekniği eğitiminin amacı, katılımcıların karmaşık düşünce yapılarını fark etmelerini, farklı fikirleri anlama özelliğini ve farklı düşünme yapıları arasında empati kurma yetkinliğini geliştirmektir.

6 şapkalı düşünme tekniği eğitimi sayesinde, farklılıkları anlamayı öğreneceksiniz. İnsanların bakış açılarının ve düşüncelerinizin yöneliminin farkına varacaksınız. Ve ayrıca yaratıcı tarafınızı keşfedeceksiniz.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği Eğitimi

“6 Şapkalı Düşünme Tekniği” Edward de Bono tarafından geliştirilmiş bir düşünme yöntemidir. Bu teknik, farklı bakış açılarından bir konuyu ele alarak daha yaratıcı, etkili ve verimli bir şekilde düşünmeyi sağlar. Şirketlere ise şu şekillerde faydalar sağlayabilir:

Problemlere farklı açılardan yaklaşabilme: Şirketlerde sıkça karşılaşılan problemleri farklı açılardan ele alarak, yeni ve yaratıcı çözüm yolları bulunabilir.

Ekip çalışmalarını geliştirme: 6 şapkalı düşünme teknikleri, farklı görüşlerin bir araya getirilmesiyle yapılan ekip çalışmalarında etkili bir şekilde kullanılabilir.

Karar verme sürecini hızlandırma: Farklı şapkaların kullanılması, karar verme sürecini hızlandırabilir ve daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

İletişimi güçlendirme: Bu teknik, farklı kişilerin farklı bakış açılarını anlamalarına ve birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Yenilikçi düşünce yapısını geliştirme: 6 şapkalı düşünme teknikleri, şirketlerin yenilikçi düşünce yapısını geliştirmelerine ve daha yaratıcı fikirler üretmelerine yardımcı olabilir.

Çözüm odaklı düşünmeyi teşvik etme: Bu teknik, problem çözme sürecinde çözüm odaklı düşünmeyi teşvik eder ve sadece problemin değil, çözümün de odaklanılmasını sağlar.

Bu nedenlerle, 6 şapkalı düşünme teknikleri şirketlerin iş süreçlerini ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için kullanabilecekleri değerli bir araçtır.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kazanımları Nelerdir?

 

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, Edward de Bono tarafından geliştirilmiş bir düşünme yöntemidir. Bu teknik, düşünme süreçlerini daha sistemli ve etkili hale getirerek, farklı bakış açılarıyla sorunları ele almayı ve daha iyi kararlar verilmesini sağlar. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, her biri farklı bir düşünme tarzını temsil eden altı “şapka” aracılığıyla düşünmeyi organize eder.

  • Farklı şapkalar farklı düşünme modlarını temsil eder. Bu, katılımcıların kendi varsayımlarını ve önyargılarını aşarak farklı bakış açılarına erişmelerine yardımcı olur. Bu da zengin ve çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak tanır.
  • Her şapka belirli bir düşünme tarzını temsil eder ve bu da duygusal veya önyargılı düşünmenin etkilerini azaltır. Bu sayede, tartışmalar ve kararlar daha nesnel bir şekilde ele alınabilir.
  • Farklı şapka renkleri altında düşünmek, bir sorunu veya kararı çok yönlü olarak analiz etmeyi sağlar. Böylece daha kapsamlı bir problem çözme ve karar verme süreci oluşturulur.
  • Beyin farklı düşünme modları arasında geçiş yaparak yaratıcılığı artırabilir. Farklı bakış açıları, yaratıcı fikirlerin ve çözümlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.
  • Altı Şapkalı Düşünme, tartışmaların daha yapıcı ve üretken bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Kişisel saldırganlığın azalması ve herkesin katkıda bulunma fırsatına sahip olması, iletişimi iyileştirebilir.
  • Grup içinde Altı Şapkalı Düşünme Tekniği kullanmak, katılımcıların daha etkin bir şekilde işbirliği yapmalarına ve çeşitli bakış açılarından yararlanmalarına olanak tanır. Ekip çalışmasını ve fikir alışverişini güçlendirir.
  • Altı Şapkalı Düşünme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir. Her bir şapka, farklı yönleri değerlendirme ve argümanları analiz etme fırsatı sunar.
  • Şapka renklerine göre düşünme, toplantılarda ve tartışmalarda zamanın daha verimli kullanılmasını sağlar. Her şapka altında belirli bir konuya odaklanarak ilerlemek, gereksiz tekrarları azaltabilir.