6 Şapkalı Düşünme Tekniği Eğitimi

6 şapkalı düşünme tekniği eğitiminin amacı, katılımcıların karmaşık düşünce yapılarını fark etmelerini, farklı fikirleri anlama özelliğini ve farklı düşünme yapıları arasında empati kurma yetkinliğini geliştirmektir.

6 şapkalı düşünme tekniği eğitimi sayesinde, farklılıkları anlamayı öğreneceksiniz. İnsanların bakış açılarının ve düşüncelerinizin yöneliminin farkına varacaksınız. Ve ayrıca yaratıcı tarafınızı keşfedeceksiniz.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği Eğitimi

“6 Şapkalı Düşünme Tekniği” Edward de Bono tarafından geliştirilmiş bir düşünme yöntemidir. Bu teknik, farklı bakış açılarından bir konuyu ele alarak daha yaratıcı, etkili ve verimli bir şekilde düşünmeyi sağlar. Şirketlere ise şu şekillerde faydalar sağlayabilir:

Problemlere farklı açılardan yaklaşabilme: Şirketlerde sıkça karşılaşılan problemleri farklı açılardan ele alarak, yeni ve yaratıcı çözüm yolları bulunabilir.

Ekip çalışmalarını geliştirme: 6 şapkalı düşünme teknikleri, farklı görüşlerin bir araya getirilmesiyle yapılan ekip çalışmalarında etkili bir şekilde kullanılabilir.

Karar verme sürecini hızlandırma: Farklı şapkaların kullanılması, karar verme sürecini hızlandırabilir ve daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

İletişimi güçlendirme: Bu teknik, farklı kişilerin farklı bakış açılarını anlamalarına ve birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Yenilikçi düşünce yapısını geliştirme: 6 şapkalı düşünme teknikleri, şirketlerin yenilikçi düşünce yapısını geliştirmelerine ve daha yaratıcı fikirler üretmelerine yardımcı olabilir.

Çözüm odaklı düşünmeyi teşvik etme: Bu teknik, problem çözme sürecinde çözüm odaklı düşünmeyi teşvik eder ve sadece problemin değil, çözümün de odaklanılmasını sağlar.

Bu nedenlerle, 6 şapkalı düşünme teknikleri şirketlerin iş süreçlerini ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için kullanabilecekleri değerli bir araçtır.