Eleman Seçimi ve Mülakatta Psikoteknik Eğitimi

Eleman seçimi ve mülakatta psikoteknik eğitiminin amacı, işe alım / seçme – yerleştirme sürecinin ve buna bağlı mülakat tekniklerinin uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşılarak, modellemeler ve yöntemler ile adaylarının becerilerini, yetkinliklerini ve kişisel bazlı psikoteknik testlere yanıtlarını analiz etmeyi öğretmektir.

Eleman seçimi ve mülakatta psikoteknik eğitimi sayesinde, katılımcılar insan kaynakları planlamasının işe alım / seçme – yerleştirme süreci ve buna bağlı mülakat yetkinlikleri ile programını yapabilme becerileri kazanacak. Süreç odaklı aday seçimi ve bu bağlamda mülakat yapma becerisini elde edecek.

Aynı zamanda şirket içinde doğru ve gerekli bölümlere seçme ve değerlendirmenin ne şekilde yapılması gerektiğinin standardize edilmesini öğrenecek. İşe alım / seçme – yerleştirme süreci ve mülakat / görüşme tekniklerinin İK metrikleri kapsamında nasıl değerlendirileceğini görecek. Mülakatlarda simülasyon yöntemlerinin öğrenecek. Ve ayrıca test yapma ve değerlendirme tekniklerini öğrenmiş olacaklar.

Eleman Seçimi Ve Mülakatta Psikoteknik Eğitiminin Faydaları

Eleman seçimi ve mülakatta psikoteknik eğitimi çalışanlara çeşitli faydalar sağlayabilir:

Doğru kişiyi seçme: Psikoteknik eğitim, doğru kişiyi seçme konusunda işverenlere yardımcı olabilir. Bu eğitim, işe alınacak kişinin zeka seviyesi, kişilik özellikleri, becerileri ve diğer kritik faktörler hakkında doğru bilgiler sağlar. Bu bilgiler doğrultusunda, işverenler işe en uygun adayı seçebilirler.

Mülakat becerilerini geliştirme: Psikoteknik eğitim, mülakat yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları öğretir. Bu sayede işverenler, adayların yeteneklerini ve kişilik özelliklerini daha iyi değerlendirebilirler. Ayrıca, mülakat sırasında uygun sorular sorma ve adayların cevaplarını doğru şekilde yorumlama konusunda da bilgi sahibi olurlar.

Ekip verimliliğini artırma: Psikoteknik eğitim, işverenlere, ekip verimliliğini artırmak için uygun kişileri seçmelerine yardımcı olabilir. Bu eğitim sayesinde, işverenler, takım çalışması becerileri yüksek olan ve iş arkadaşlarıyla uyumlu çalışabilecek kişileri seçebilirler.

Riski azaltma: Psikoteknik eğitim, işverenlere, adayların psikolojik sağlık durumlarını ve stres toleranslarını değerlendirme konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede, işverenler, adayların stresli veya riskli işler için uygun olup olmadığını belirleyebilirler. Bu da iş kazaları veya hataları gibi riskleri azaltabilir.

Eleman seçimi ve mülakatta psikoteknik eğitimi, işverenlere doğru adayları seçme, ekip verimliliğini artırma ve riskleri azaltma konularında yardımcı olabilir.

Eleman Seçimi Ve Mülakatta Psikoteknik Eğitimi Kazanımları Nelerdir?

 

 

Eleman seçimi ve mülakatta psikoteknik eğitimi, işverenler ve insan kaynakları profesyonellerine bir dizi önemli kazanım sağlayabilir:

 

  • Doğru Aday Seçimi: Eğitim, katılımcılara adayların yeteneklerini ve uygunluğunu daha iyi değerlendirme becerileri kazandırır. Bu sayede işverenler, organizasyonlarına daha uygun adayları seçme konusunda daha başarılı olabilirler.
  • Mülakat Becerileri Geliştirme: Mülakat süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmeyi öğretir. Bu, katılımcıların adaylarla daha iyi iletişim kurmalarına ve önemli bilgileri daha iyi çıkarmalarına yardımcı olabilir.
  • Kültürel Uyum Değerlendirmesi: Eğitim, adayların organizasyonun kültürüne ne kadar uygun olduğunu değerlendirmeyi öğretir. Bu, işverenlerin uzun vadede başarılı çalışanları seçmelerine yardımcı olabilir.
  • Risk Azaltma: Yanlış seçilmiş çalışanlar organizasyonlar için mali ve operasyonel risk oluşturabilir. Psikoteknik eğitim, yanlış işe alımları azaltarak bu riski minimize etmeye yardımcı olabilir.
  • İş Performansı İyileştirmesi: Doğru adayların seçilmesi, iş performansını artırabilir. Bu eğitim, organizasyonların daha yetenekli ve motivasyonlu çalışanları işe almasına yardımcı olabilir.