Fasilitasyon Eğitimi

Fasilitasyon eğitiminin amacı, yaratıcı ve katılımcı karar alma toplantılarında yer alanların, farklı amaç ve sorunlar için bir araya gelinerek ortak akıl ve çözüm arayışı ihtiyacı duyulan toplantı ve çalıştayları yöneten kişilerin fasilitasyon yeteneklerini güçlendirmek, değişim yönetimindeki etkinliklerini artırmaktır.

Fasilitasyon eğitimi sayesinde, kişiler, kendi başarı kavramları ile tanışıp hedefe ulaşmak için en kısa yolu nasıl bulacaklarını ve alternatif sonuçların ön görülmesini öğrenecekler.

Fasilitasyon Eğitiminin Faydaları

Fasilitasyon eğitimi, bir grup insanın bir araya gelerek belirli bir hedefe ulaşmak için etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olacak becerileri öğretir. Bu eğitim, çalışanların grup faaliyetleri sırasında daha iyi bir iletişim kurmalarını, farklı görüşleri birleştirmelerini, kararlar almalarını ve sonuç odaklı çalışmalarını sağlayacak becerileri kazanmalarını sağlar.

Ayrıca, fasilitasyon eğitimi aşağıdaki faydaları da sağlayabilir:

Verimliliği artırır: Fasilitasyon eğitimi, çalışanların zamanlarını daha iyi yönetmelerine, toplantıların daha verimli geçmesine ve hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olur.

İletişimi geliştirir: Fasilitasyon eğitimi, çalışanların etkili bir şekilde iletişim kurmalarına, farklı düşünceleri bir araya getirmelerine ve birbirlerinin görüşlerini anlamalarına yardımcı olur.

Sorun çözme becerilerini geliştirir: Fasilitasyon eğitimi, çalışanların sorunları ele alırken daha sistemli ve analitik bir yaklaşım benimsemelerine, farklı senaryolara ve seçeneklere bakmalarına, etkili bir şekilde karar almalarına ve sonuç odaklı çalışmalarına yardımcı olur.

Yaratıcılığı teşvik eder: Fasilitasyon eğitimi, çalışanların farklı fikirleri ve perspektifleri bir araya getirmelerine, yaratıcı çözümler oluşturmalarına ve yenilikçi düşünmelerine yardımcı olur.

Ekip çalışmasını geliştirir: Fasilitasyon eğitimi, çalışanların birbirleriyle daha iyi çalışmalarına, takım çalışması becerilerini geliştirmelerine ve işbirliği yapmalarına yardımcı olur.

Tüm bunların yanı sıra, fasilitasyon eğitimi çalışanların liderlik becerilerini, güvenilirliklerini ve etkin bir iletişim kurma yeteneklerini geliştirir. Böylece, çalışanlar işyerinde daha başarılı olurlar ve işyeri kültürü daha verimli hale gelir.

Fasilitasyon Eğitimi Kazanımları Nelerdir?

 

Fasilitasyon eğitimi, katılımcılara toplantılar, çalıştaylar, grup oturumları ve karar alma süreçleri gibi çeşitli topluluk etkinliklerini daha etkili bir şekilde yönetme becerilerini kazandırabilir.

 

  • Etkili Toplantı Yönetimi: Fasilitasyon eğitimi, katılımcılara toplantıları etkili bir şekilde planlama, yönetme ve sonuçlandırma becerilerini öğretebilir.
  • Grup İşbirliği ve Katılımı Artırma: Eğitim, grup üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik etme, farklı görüşlerin ifadesine olanak tanıma ve katılımı artırma konularında rehberlik edebilir.
  • Karar Alma Yetenekleri Geliştirme: Fasilitasyon, grupların ortak kararlar almasına yardımcı olurken, katılımcıların karar alma süreçlerini daha iyi anlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir.
  • Çatışma Yönetimi: Eğitim, grup içi çatışmaları tanıma, çözme ve olumlu sonuçlara dönüştürme yeteneklerini geliştirebilir.
  • Etkili İletişim: Fasilitasyon becerileri, iletişimde açıklık, anlayış ve etkili dinleme becerilerini vurgular.
  • Grup Dinamiklerinin Anlaşılması: Katılımcılar, grup üyeleri arasındaki dinamikleri daha iyi anlayarak grup süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirebilirler.