Sosyal Ağlar
Thomas Logo

İnovasyon Eğitimi

 

İnovasyon eğitiminin amacı, yönetici seviyesindeki çalışanların; inovasyonun strateji, boyut ve değişim sürecinin gerçekleştirilmesi konusundaki farkındalıklarının sağlanması, ayrıca personelin öngörülen inovasyonla uyumu, lider ve yöneticilerin çeşitli aşamaların basamaklarını görmeleri ve kendi
yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

İnovasyon eğitimi, inovatif, diğer bir deyişle yenilikçi bir çalışan olabilmek adına geliştirilmesi gereken düşünce yapısının, ayrıca inovasyonu yaşamın her alanına yaymak adına yapılması gereken faaliyetlerin, ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması adına alınması gereken yolların öğrenileceği bir birliktelik olacaktır.

Eğitimlere ait yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.