Kariyer Yönetimi Eğitimi

Kariyer yönetimi eğitiminin amacı; çalışanın kurum içindeki mevcut durumunu farkında olması, kısa ve uzun vadede kurum içinde ilerleyeceği yolu bilmesi; çalışan bağlılığı ve motivasyonu ayrıca organizasyonel gelişim ve verimlilik açısından çok önemli olduğundan, bu programda konu ile ilgili yol ve yöntemler aktarılarak katılımcıların bireysel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kariyer yönetimi eğitimi sayesinde, kariyer yönetimi sürecinin işleyişi, kariyer planlama aşamaları, bireysel ve örgütsel planlama yapma yöntemi ve kariyer geliştirme yöntemleri başlıklarında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Kariyer Yönetimi Eğitiminin Faydaları

Kariyer yönetimi eğitimi, çalışanlara birçok fayda sağlayabilir. İşte bunlardan bazıları:

Kariyer planlama becerileri: Kariyer yönetimi eğitimi, çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine, kariyer planlarını oluşturmalarına ve hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atmalarına yardımcı olabilir. Bu beceriler, çalışanların gelecekteki iş hedeflerine ulaşmalarına ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Kendini tanıma: Kariyer yönetimi eğitimi, çalışanların kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olabilir. Bu, çalışanların kendi kariyer hedeflerine uygun olan işlerde ve pozisyonlarda daha başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Liderlik becerileri: Kariyer yönetimi eğitimi, çalışanların liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, çalışanların kariyerlerinde ilerlemelerine ve daha yüksek pozisyonlara terfi etmelerine yardımcı olabilir.

İletişim becerileri: Kariyer yönetimi eğitimi, çalışanların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, çalışanların iş arkadaşlarıyla, müşterilerle ve üst yönetimle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Motivasyon: Kariyer yönetimi eğitimi, çalışanların işlerinde daha motive olmalarına yardımcı olabilir. Bu, çalışanların işlerinde daha mutlu olmalarına ve daha yüksek performans göstermelerine yardımcı olabilir.

Gelişim fırsatları: Kariyer yönetimi eğitimi, çalışanların kariyerlerinde ilerlemeleri için gerekli olan gelişim fırsatlarını tanımalarına yardımcı olabilir. Bu, çalışanların eğitim, mentorluk ve deneyim kazanma gibi fırsatlara erişimlerini artırabilir