Kişilik Envanteri Eğitimi

Kişilik envanteri eğitiminin amacı, sistemin bireyle ilgili vermiş olduğu grafikleri okumayı öğrenerek, yazılı raporların dışında yorumsal güç elde etmektir.

Kişilik envanteri eğitimi sayesinde, kişilik ve davranış oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Thomas Kişilik Envateri’ni daha verimli ve etkin kullanacaksınız. Kişileri tanıma yönünden zaman ve pratiklik kazanacaksınız. Yazılı raporlardaki bilgilerin tamamını grafiklerde yorumsal olarak görebileceksiniz.

Görev Analizi çalışması ile maliyet yapmadan birey – görev uyumunu görebileceksiniz. Aday seçiminde yanlışlıkların maliyetini azaltmış olacaksınız. Kurum içi görev kargaşasını minimize etmiş olacaksınız Kişiliğin bir alt boyutu olan davranışlar hakkında bilgi sahibi olunca kendinize ve etrafınızdaki insanlara olan bakış açınızı değiştireceksiniz. Her davranış faktörüne özel edineceğiniz genel bilgiler ve belirli beden dili bilgisi sayesinde insanları (çevrenizdekileri, çalışanlarınızı) anlama ve tanıma beceriniz artacak.

Kişilik Envanteri Eğitiminin Faydaları

Kişilik envanteri eğitimi, insan kaynakları departmanlarına birkaç açıdan fayda sağlayabilir:

Doğru kişiyi işe almak: Kişilik envanterleri, adayların işe alım sürecinde kullanıldığında, doğru kişiyi işe almak için faydalı bir araç olabilir. Bu envanterler, adayların kişilik özelliklerini ve çalışma tarzlarını ölçerek, iş için uygunluğunu değerlendirmeye yardımcı olabilir.

İşe uygunluğu artırmak: Kişilik envanterleri, çalışanların kişilik özelliklerini ve çalışma tarzlarını anlamaya yardımcı olarak, işe uygunluğunu artırmaya yardımcı olabilir. Bu sayede, çalışanlar daha mutlu, verimli ve işlerinde başarılı olabilirler.

Gelişim planı oluşturmak: Kişilik envanterleri, çalışanların güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanlarını belirleyerek, gelişim planları oluşturmak için kullanılabilir. Bu sayede, çalışanların yeteneklerini geliştirerek, performanslarını artırmalarına yardımcı olunabilir.

Liderlik geliştirme: Kişilik envanterleri, liderlik potansiyeli olan çalışanları tespit etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek için kullanılabilir. Bu sayede, şirketler gelecekteki liderlerini belirleyebilir ve onların liderlik becerilerini geliştirerek, şirketin başarısını artırabilirler.

Takım uyumunu artırmak: Kişilik envanterleri, çalışanların kişilik özelliklerini anlamaya yardımcı olarak, takım uyumunu artırmaya yardımcı olabilir. Bu sayede, takımlar daha verimli ve başarılı bir şekilde çalışabilirler.

Kişilik envanteri eğitimi, insan kaynakları departmanlarına, doğru kişileri işe almak, işe uygunluğu artırmak, gelişim planları oluşturmak, liderlik geliştirmek ve takım uyumunu artırmak gibi birçok fayda sağlayabilir.

Kişilik Envanteri Eğitimi Kazanımları Nelerdir?

 

 

Kişilik envanteri eğitimi, katılımcılara kişisel özelliklerini daha iyi anlama, kişilik tiplerini değerlendirme ve bu bilgileri iş ve kişisel ilişkilerde kullanma becerileri kazandırmayı amaçlar. İşte bu eğitimin kazanımlarından bazıları:

 

 

  • Kişisel Farkındalık: Kişilik envanteri eğitimi, katılımcılara kendi kişilik özelliklerini ve eğilimlerini daha iyi anlama fırsatı sunarak kişisel farkındalıklarını artırabilir.
  • İletişim Becerileri: Eğitim, katılımcıların farklı kişilik tipleriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurma ve anlaşma becerilerini geliştirebilir.
  • İşyeri Performansı: Kişilik envanterleri, işyerindeki performansı öngörmeye yardımcı olabilir. Eğitim, katılımcıların iş yerinde daha iyi performans göstermelerine rehberlik edebilir.
  • Çatışma Yönetimi: Kişilik envanteri sonuçları, katılımcıların çatışmaları daha iyi anlama ve çözme konusunda yardımcı olabilir.
  • Ekip Çalışması: Eğitim, katılımcıların farklı kişilik tipleriyle çalışırken uyum sağlama ve ekip içinde daha iyi işbirliği yapma yeteneklerini artırabilir.
  • Kariyer Planlama: Kişilik envanterleri, katılımcılara kariyerlerini planlama konusunda daha net bir yol haritası sunabilir.
  • Öz-Gelişim: Kişilik envanteri eğitimi, kişisel gelişim yolculuğunda olan katılımcıların daha bilinçli ve odaklanmış bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir.