Mobbing Eğitimi

Mobbing eğitiminin amacı, hangi belirtilerin mobbing davranışı kapsamında olduğunun bilincine varılmasıdır. İş yerinde uygulanan davranışın bir kişiyle basit bir uğraşma mı, yoksa gerçek bir mobbing davranışı mı olduğuna dair fikrin ayırt edilmesi sağlanacaktır. Eğer davranış mobbing ise, kişinin nasıl baş edeceğine dair yol göstermek hedeflenmektedir.

Mobbing eğitimi sayesinde, mobbing davranışının ne olduğunu kavrayacak, hangi davranışların mobbing olduğunu tanımlayabilecek, mobbing ve basit bir karşı tarafla uğraşma hali mi farkına varılacak, bireysel ve kurumsal yönden baş etme yöntemleri öğrenilecektir.

Mobbing Eğitiminin Faydaları

Mobbing eğitimi, çalışanlara işyerindeki mobbingin ne olduğunu, mobbing davranışlarının türlerini ve sonuçlarını anlatarak farkındalık yaratır. Bu eğitim, çalışanların mobbing davranışlarının farkına varmalarına ve kendilerini korumak için nasıl hareket edeceklerine dair becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Mobbing eğitimi, aynı zamanda işyerinde bir mobbing durumunda nasıl davranılacağına dair ipuçları ve stratejiler sunar. Bu stratejiler, çalışanların mobbing davranışlarına karşı nasıl tepki vereceklerini, kendilerini nasıl koruyacaklarını ve sorunun çözümü için kimlerle iletişime geçeceklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

Mobbing eğitimi aynı zamanda işyerindeki insan ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu eğitim, çalışanların birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını, birbirlerini anlamalarını ve birbirlerine saygı duymalarını sağlar. İyi bir işyeri kültürü ve çalışanların mutlu ve memnun olması, işyerindeki üretkenliği artırabilir.

Mobbing eğitimi çalışanlara, işyerindeki mobbing davranışlarını tanımalarına, kendilerini korumak için nasıl hareket edeceklerine dair becerilerini geliştirmelerine, işyerindeki insan ilişkilerini geliştirmelerine ve işyerindeki üretkenliği artırmalarına yardımcı olabilir.