Oryantasyon Eğitimi

Oryantasyon eğitiminin amacı; personelin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmesinin, düşünsel ve bedensel becerilerin kazanmasının ve bu şekilde kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır.

Oryantasyon eğitimi sayesinde, personel; kurumu, yöneticisini, bölümünü, yapacağı işi, kuralları ve kullanacağı araç/gereçleri kısa sürede tanır. Böylece, kişinin ekibe ve kuruma hızlı bir şekilde adaptasyonu sağlanmış olur, ciddi anlamda zaman kazancı elde edilir.

Kuruma adaptasyon sorunu yaşayacak kişilerin oryantasyon eğitimi sırasında çok kısa sürede tespit edilmesi de sağlanır. Böylece, personel üzerine daha fazla yatırım yapılmadan ve proje kapsamında daha fazla zaman kaybı yaşanmadan kuruma ve işe daha uyumlu olan yeni bir personel arayışına gidilebilir.

Oryantasyon Eğitiminin Faydaları

Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerindeki görevlerini daha iyi anlamalarına, işyerinin kültürünü kavramalarına ve işyeri içindeki diğer çalışanlarla etkileşimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu eğitim, yeni çalışanların işyerinde daha hızlı uyum sağlamalarına ve daha verimli olmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, oryantasyon eğitimi aşağıdaki faydaları da sağlayabilir:

Motivasyonu artırır: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerinde ne yapacaklarına dair net bir anlayışa sahip olmalarını sağlar ve bu da çalışanların motivasyonunu artırabilir.

Güveni artırır: Yeni çalışanlar, işyerinde ne yapacaklarını bilmek için oryantasyon eğitimine ihtiyaç duyarlar. Bu eğitim sayesinde, yeni çalışanlar işyerinde kendilerine güven duyabilirler.

İletişimi geliştirir: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerindeki diğer çalışanlarla etkileşimlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu da daha iyi bir işyeri iletişimi ve işbirliği sağlayabilir.

Yönetim politikalarını anlama: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerindeki yönetim politikalarını, prosedürlerini ve kurallarını anlamalarına yardımcı olur. Bu da çalışanların işyerindeki beklentileri anlamalarını sağlar ve işyeri kültürüne uyum sağlamalarını kolaylaştırır.

Yanlış anlamaları önler: Yeni çalışanların işyerinde yanlış anlamaları ve hatalı adımlar atmaları olasıdır. Oryantasyon eğitimi, bu hataları önlemek için yeni çalışanlara işyerinde ne yapabileceklerini ve ne yapamayacaklarını açıklayabilir.

Tüm bu faydalar, yeni çalışanların işyerinde daha hızlı uyum sağlamalarına ve daha verimli olmalarına yardımcı olur ve dolayısıyla işyeri performansını artırabilir.