Oryantasyon Eğitimi

Oryantasyon eğitiminin amacı; personelin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmesinin, düşünsel ve bedensel becerilerin kazanmasının ve bu şekilde kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır.

Oryantasyon eğitimi sayesinde, personel; kurumu, yöneticisini, bölümünü, yapacağı işi, kuralları ve kullanacağı araç/gereçleri kısa sürede tanır. Böylece, kişinin ekibe ve kuruma hızlı bir şekilde adaptasyonu sağlanmış olur, ciddi anlamda zaman kazancı elde edilir.

Kuruma adaptasyon sorunu yaşayacak kişilerin oryantasyon eğitimi sırasında çok kısa sürede tespit edilmesi de sağlanır. Böylece, personel üzerine daha fazla yatırım yapılmadan ve proje kapsamında daha fazla zaman kaybı yaşanmadan kuruma ve işe daha uyumlu olan yeni bir personel arayışına gidilebilir.

Oryantasyon Eğitiminin Faydaları

Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerindeki görevlerini daha iyi anlamalarına, işyerinin kültürünü kavramalarına ve işyeri içindeki diğer çalışanlarla etkileşimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu eğitim, yeni çalışanların işyerinde daha hızlı uyum sağlamalarına ve daha verimli olmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, oryantasyon eğitimi aşağıdaki faydaları da sağlayabilir:

Motivasyonu artırır: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerinde ne yapacaklarına dair net bir anlayışa sahip olmalarını sağlar ve bu da çalışanların motivasyonunu artırabilir.

Güveni artırır: Yeni çalışanlar, işyerinde ne yapacaklarını bilmek için oryantasyon eğitimine ihtiyaç duyarlar. Bu eğitim sayesinde, yeni çalışanlar işyerinde kendilerine güven duyabilirler.

İletişimi geliştirir: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerindeki diğer çalışanlarla etkileşimlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu da daha iyi bir işyeri iletişimi ve işbirliği sağlayabilir.

Yönetim politikalarını anlama: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerindeki yönetim politikalarını, prosedürlerini ve kurallarını anlamalarına yardımcı olur. Bu da çalışanların işyerindeki beklentileri anlamalarını sağlar ve işyeri kültürüne uyum sağlamalarını kolaylaştırır.

Yanlış anlamaları önler: Yeni çalışanların işyerinde yanlış anlamaları ve hatalı adımlar atmaları olasıdır. Oryantasyon eğitimi, bu hataları önlemek için yeni çalışanlara işyerinde ne yapabileceklerini ve ne yapamayacaklarını açıklayabilir.

Tüm bu faydalar, yeni çalışanların işyerinde daha hızlı uyum sağlamalarına ve daha verimli olmalarına yardımcı olur ve dolayısıyla işyeri performansını artırabilir.

Oryantasyon Eğitimin Kazanımları Nelerdir?

Oryantasyon eğitimi, yeni katılan çalışanların kuruma ve işe uyum sağlamalarına ve iş/öğrenme süreçlerini daha verimli bir şekilde başlatmalarına yardımcı olan bir eğitim programıdır. Bu tür eğitimin kazanımları şunlardır;

  • Yeni katılanların iş veya okulun misyonu, değerleri, hedefleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu sayede, yeni katılanlar, kurumun kültürüne uyum sağlamak için gerekli temel bilgileri edinirler.
  • Oryantasyon eğitimi, yeni katılanların iş arkadaşları ve üst yönetimle tanışmasını ve iletişim kurmasını kolaylaştırır. Bu, sosyal bağlantıların kurulmasına ve çalışma ortamına daha hızlı adapte olmaya yardımcı olur.
  • Yeni katılanlar, kurumun veya okulun işleyişi ve prosedürleri hakkında bilgilendirilir. Böylece, kurallara uyum sağlama ve görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirme konusunda hazırlıklı olurlar.
  • Oryantasyon eğitimi, yeni katılanların çalışma ortamını ve işlerini yerine getirmek için kullanabilecekleri kaynakları tanımasına yardımcı olur.
  • Yeni katılanlar, oryantasyon eğitimi sayesinde kurumun veya okulun sunduğu eğitim ve gelişim fırsatlarından haberdar olur ve kariyerlerini ilerletmek için bu fırsatları değerlendirme imkanı elde ederler.
  • Oryantasyon eğitimi, yeni katılanların kendilerine olan güvenlerini artırır ve iş veya öğrenme sürecine motive olmalarına yardımcı olur.
  • Eğitim, yeni katılanların iş veya öğrenme sürecinde başarılı olmak için hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmalarına yardımcı olur.
  • Oryantasyon eğitimi, yeni katılanların iş veya öğrenme sürecinde karşılaşabilecekleri riskleri ve sorumlulukları anlamalarına ve bu konuda bilinçli olmalarına katkı sağlar.
  • Yeni katılanlar, kurum içindeki iletişim kanallarını ve bilgi akışını anlamalarına yardımcı olacak şekilde bilgilendirilir.