Performans Yönetimi Eğitimi

Performans yönetimi eğitiminin amacı; insan kaynakları yönetim sisteminin içerisinde ivmesi güçlü olan performans yönetim sistemini açıklamak, performans yönetim sistemlerini çalışmak, performansın başarıya etkisini somut olarak gözlemlemek, verimli çalışma prensibini performansa yansıtabilmek ve karlılığa katkı sağlamak.

Performans yönetimi eğitimi sayesinde; insan kaynaklarının tüm süreçlerini sistem dahilinde algılayabileceksiniz. Performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Performans yönetim sistemlerini tümünü ve aralarında ki farkı çalışacaksınız.

Performans yönetiminin çalışanlarınıza olan etkisini anlayacaksınız. Performansı doğru ve şirketinize uygun yöntemlerle yöneterek somut sonuçlar elde edeceksiniz.

Doğru performans yönetiminin doğru eğitim ve kariyer planı yapabilmedeki etkisini anlayabileceksiniz.

Performans Yönetimi Eğitiminin Faydaları

Performans yönetimi eğitimi, bir organizasyonda çalışanların performanslarını yönetmek için kullanılan süreçlerin nasıl işlediği ve performans değerlendirme teknikleri hakkında eğitim verir. Bu eğitim çalışanlara şunları katabilir:

Hedef Belirleme Becerileri: Performans yönetimi eğitimi, çalışanların kendilerine hedefler belirleyebilme, bu hedefleri ölçülebilir hale getirme ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Geri Bildirim Alma ve Verme Becerileri: Performans yönetimi eğitimi, çalışanların geri bildirim almak ve vermek için etkili yöntemler öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu beceriler, çalışanların performanslarını geliştirmelerine ve işyerinde daha iyi bir işbirliği sağlamalarına yardımcı olabilir.

Performans Değerlendirme Teknikleri: Performans yönetimi eğitimi, çalışanların performans değerlendirme tekniklerini öğrenmelerine ve bu teknikleri kullanarak kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Bu, çalışanların performanslarını daha iyi anlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Motivasyon: Performans yönetimi eğitimi, çalışanların kendilerini motive etmelerine yardımcı olabilir. Bu, çalışanların kendilerine belirledikleri hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmelerine ve işyerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

İşbirliği: Performans yönetimi eğitimi, çalışanların işbirliği yapmalarına yardımcı olabilir. Bu, çalışanların işyerinde birlikte çalışmalarına ve daha iyi bir ekip olmalarına yardımcı olabilir.

Performans yönetimi eğitimi çalışanların kariyer gelişimlerine katkı sağlayabilir ve organizasyonun performansını artırabilir.