Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Proaktif Bakış Açısı Eğitimi


Proaktif bakış açısı eğitiminin amacı; kişilerin, iş ve sosyal hayatta hem kendi hem de çevrelerine karşı farkındalıklarını artırmak olup, bütünü ve bütünün içindeki rolünü görebilmeleri yönünde bakış açısı kazandırarak, süreçlere proaktif yaklaşımla etkin bir şekilde katılımlarını sağlamaktır.


Proaktif bakış açısı eğitimi sayesinde, çalıştıkları ve yaşadıkları çevre ile ilgili farkındalıklarını geliştirebilecekler, ideal performans düzeyinde çalışmanın yol ve yönetmeleri konusunda farkındalık yaşayabilecekler, iş ve özel yaşam dengesi konusunun kavramlarına hâkim olabilecekler, etki alanında sonuç üreterek eylem değil söylem insanı olabilecekler ve kurumsal proaktif davranışın iş hayatındaki olumlu yaklaşımlarını görebileceklerdir.

Eğitimlere ait yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.