Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Reorganizasyon Eğitimi


Reorganizasyon eğitiminin amacı; yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerinin belirlenmesinin (Mevcut Durum Analizi ) ve, vizyon / ana gaye ve misyon / vizyona nasıl & ne şekilde ulaşılacağının (Kurumsal Anayasa) netleştirilmesinin ardından bu yolda kurumu taşıyacak olan aracın yapısının oluşturulmasını sağlar.


Reorganizasyon eğitimi sayesinde, kurumun yapısal işleyişinin düzenlenmesi, kurum içi ve dışı iletişim bozukluklarının düzeltilmesi, ortak sorumluluk alanlarında yaşanan sorunların giderilmesi, tüm birimlerin ana gaye doğrultusunda hareket etmesi, görev paylaşımının verimlilik ve etkinlik oluşturacak şekilde yapılması, belirgin bir sorumlusu olmayan işlerin minimuma indirilmesi sağlanacaktır.

Eğitimlere ait yorumları okuyabilir, fiyat ve içerik talebinde bulunabilirsiniz.