Yetenek Testleri

 

GIA ( Genel Yetenek Testleri ), bireylerin zihinsel gücünü ölçen eğilim ve yetenek testidir. Kişilerin yeni bir görevi üstlenme potansiyelleri ya da kendilerine verilen eğitime yanıt verme durumları hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Sözel, görsel ve sayısal olmak üzere farklı testlerden oluşur.

Thomas GIA, bireyi ortalama 30 dakikada, 5 farklı testle değerlendirir. Bu testler:

 1 – Mantık Yürütme

 • Çıkarımda bulunma
 • Verilen bilgiler doğrultusunda sonuca ulaşma
 • Doğru sonuç çıkarma
 • Kısa süreli bellekte bilgi tutma ve problem çözme yeteneğini ölçer.

2 – Görsel Algılama Hızı

 • Detayları fark etme
 • Benzerlikleri tanıma
 • Doğru ve yanlışları kontrol etme
 • Gereksiz bilgileri göz ardı etme
 • Uyumsuzlukları tespit etme yeteneğini ölçer.

3 – Nümerik Hız ve Doğruluk

 • Sayılarla işlem yapma
 • Sayılara odaklanma
 • Sayısal kavramlarla çalışma yeteneğini ölçer.

4 – Çalışan Hafıza

 • Kelimeleri anlama
 • Eş anlamlı ya da zıt anlamlı kelimeleri belirleme
 • Yazılı ya da sözel yönergeleri anlama yeteneğini ölçer.

5 – Boyutsal Yönelim

 • Nesnelerin zihinsel imgelerini kullanma
 • Şekilleri karşılaştırma
 • Şekil ve desenlerin uyumunu görselleştirme yeteneğini ölçer.

Bu testler size kişilerle ilgili aşağıdaki başlıkları sunar:

 • Hızlı düşünüp anında karar verebilir mi?
 • İşinde başarılı olup, hızla yükselebilir mi?
 • Problemleri çözebilir mi?
 • Mantık yürütmede ne kadar başarılı?
 • Sayılarla ilgili hızlı ve hatasız işlem yapabilir mi?
 • Değişime ne derece uyum sağlayabilir?
 • Görevin zihinsel talepleriyle başa çıkabilir mi?
 • Eğitim vererek bu kişiyi ne ölçüde geliştirebiliriz?
 • Zorlu görevlere yeterince meydan okuyabilir mi?
 • Kurumda değişimi teşvik eder mi?