Yorum Yaz

Envanter Yorumları

Toplam 262 Yorum

Eğitim Yorumları

Toplam 703 Yorum

Yorumlar

25/04/2013
Sultan Erkoç
Şirketimin Thomas Türkiye ile yaklaşık 8 yıldır süren birlikteliğine Ben 21.04.2013 tarihinde Sayın Ceki Beyden aldığım verimli eğitimle dahil oldum. Thomas Türkiye'nin Kişilik Envanteri, Görev Analizi, Eğitim İhtiyaç Raporunun Kişisel ve Kurumsal Gelişim hedeflerini doğru koymak ve yönetmek için çok yararlı olacağınıaldığım eğitim ile gördüm. Ceki Bey başta olmak üzere,Thomas Türkiye Ekibine teşekkür ederim.
24/04/2013
Fuat Eken
İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Müdürü - Kayra Tekstil
Thomas’ı tercih etmemin sebepleri; kişiyi değerlendirmek üzere yapılan açık uçlu / objektif olmayan değerlendirmeler yerine, istatistiksel verilere dayalı bir değerlendirme olmasıdır. Ayrıca kişinin ilk değerlendirmesini yapan İK departmanının da elini güçlendirdiğini, kişi hakkındaki karşıt fikirlere karşı İK’nın ve üst yönetimin sağlam duruş sergilemesini sağladığını düşünüyorum. Bununla birlikte, değerlendirme yapılan kişilerin haksızlığa uğradıklarını, değerlendirme yapanların da haksızlık etmediklerini düşünmeleri yönünde motivasyon aracı olduğunu düşünüyorum.
24/04/2013
Fuat Eken
İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Müdürü - Kayra
Thomas’ı tarcih etmemin sebepleri; Kişiyi değerlendirmek üzere yapılan açık uçlu / objektif olmayan değerlendirmeler yerine, istatistiksel verilere dayalı bir değerlendirme olması, Ayrıca kişinin ilk değerlendirmesini yapan İK departmanının da elini güçlendirdiğini, kişi hakkındaki karşıt fikirlere karşı İK’nın ve üst yönetimin sağlam duruş sergilemesini sağladığını düşünüyorum. Bununla birlikte değerlendirme yapılan kişilerin haksızlığa uğradıklarını, değerlendirme yapanların da haksızlık etmediklerini düşünmeleri yönünde motivasyon aracı olduğunu düşünüyorum.
17/04/2013
Yusuf Murat Dumlu
15.04.2013 tarihinde aldığımız ve Thomas Yönetim Sistemleri hakkındaki eğitim bizlere çok faydalı olmuştur. İşe alımlarda kullanabileceğimiz bir araç olduğu gibi aynı zamanda firmamızda hali hazırda çalışanlar için kullanılabileceğini ve ayrıca ilave olarak müşterilerimizin satınalma profilini tanımak anlamında kullanılabilir olduğunu gördük. Katkı ve destekleri için Ceki Bey'e de teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını temenni ederiz.
26/03/2013
Gülyan Kabaş
İnsan Kaynakları Müdürü - Starpet
Yaptığımız inceleme ve karşılaştırma sonuçları, uygulama örnekleri üzerinden deneyimimiz bizi Thomas’a yönlendirdi. Profesyonel bir bakış, ihtiyaçlarımıza uygun raporlar, güçlü referanslar sonucu kararımızı vererek, Thomas’ı çözüm ortağımız olarak belirledik.
25/03/2013
Şebnem Ünveren
İnsan Kaynakları Müdürü - Etapak Ambalaj
Thomas Türkiye ile olan işbirliğimiz, Satış ve Pazarlama ekibimiz için organize ettiğimiz “Satış Motivasyonu Eğitimi” ile başladı. Thomas eğitim modüllerinin kişilik envanteri ile entegre olması, bu eğitimi tercih etmemizdeki en önemli kriterdi. Envanter raporlarının güvenilirliği, sevgili Ceki Benalkabes’in keyifli sunumu ve eğitim etkinliğinin kısa sürede iş sonuçlarımıza yansıması, Thomas Türkiye ile olan işbirliğimizin artarak devam edeceğinin göstergesi oldu. Bundan sonraki süreçte Thomas kişilik envanteri uygulamasını, hem mevcut ekibimizin gelişim alanlarının belirlenmesinde, hem de işe alım prosesimizin daha etkin yürütülmesinde kullanacağız. Tüm ekibe teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
25/03/2013
Aytek Öçalan
İnsan Kaynakları Müdürü - Tekno Grup
Thomas Türkiye , Eğitimleri katılımcılara göre dizayn etmek üzere eğitim öncesinde yapılan kişilik envanterleri ile zaten farkını açıkça ortaya koymaktadır. Klişeleşmiş eğitimlerden uzak, kapsamlı, detaylı ama sıkılmadan ve hatta keyifle alınabilecek kaliteli eğitimler sunmaktadır. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası hem danışmanların hem de eğitmenlerin göstermiş olduğu ilgi ve yaklaşımları nedeniyle her zaman tercih ettiğim ve edeceğim bir eğitim kurumu olarak yerini koruyacağını düşünüyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.
25/03/2013
Aytek Öçalan
İnsan Kaynakları Direktörü - Tekno Grup
Thomas Türkiye, Eğitimleri katılımcılara göre dizayn etmek üzere eğitim öncesinde yapılan kişilik envanterleri ile zaten farkını açıkça ortaya koymaktadır. Klişeleşmiş eğitimlerden uzak, kapsamlı, detaylı ama sıkılmadan ve hatta keyifle alınabilecek kaliteli eğitimler sunmaktadır. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası hem danışmanların hem de eğitmenlerin göstermiş olduğu ilgi ve yaklaşımları nedeniyle her zaman tercih ettiğim ve edeceğim bir eğitim kurumu olarak yerini koruyacağını düşünüyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.
18/03/2013
Burak Arslangörür
İnsan Kaynakları Uzmanı - Petrol Ofisi
Uygulamanın kısa ve online olarak uygulanabiliyor olması, rapor çeşitliği, görev analizlerinin yapılarak beklenen profilin daha iyi analiz edilebilmesi diyebiliriz. Bir de bilinirlik ve güvenirlik açısından Thomas’ı seçtik diyebiliriz.
11/03/2013
Şengül Atalay
şirket personelimize uygulatmış olduğumuz kişilik envanter testleri ve kuruma özel almış olduğumuz zaman yönetimi ve güçlü iletişm başlıklı eğitimleri sayesinde bizlere kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı tanımamızı sağlayarak daha sağlıklı daha verimli bir çalışma ortamı hazırlamamıza vesile olan ve bir çok şey katan ceki bey ve thomas türkiyeye teşekkür ederiz.
05/03/2013
Doğan Arsın
İnsan Kaynakları Müdürü - MedNautilus
Thomas’ı tercih etmemizin nedeni, kendi alanında lider konumda bulunması ve piyasada oluşan güvenilirliğidir.
14/01/2013
İpek Evci
İnsan Kaynakları Yönetmeni - Sinpaş
Thomas uygulamasını tercih etme sebebimiz, öncelikli olarak, uygulama zamanının kısalığı ve akabinde envanter sonuçlarını detaylı bir şekilde alabilmemiz. Envanterin sonuçları, kişi hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmemiz için yeterli, beklentilerimizi sağlayan açıklamalar mevcut. Değerlendirme sonucunu dilersek sadece grafik ile, daha detaylı bir değerlendirme istersek detaylı bir rapor ile alabiliyoruz.
27/12/2012
Hülya Sezer
İdari Birim Yönetici Asistanı - Linkas Elektronik
Başta işe alım sürecimiz olmak üzere, personel yönetimimize profesyonel bir bakış açısı katmaktır. Bunun yanı sıra Thomas’ın işletmeye ve kişisel gelişime olan katkılarının diğer firmalarca takdirle karşılanması; bizlerde bu profesyonel bakışın Thomas ile kazanılabileceği düşüncesini uyandırmıştır.
27/11/2012
İlker Cem Tütüncü
Günümüzde şirketlerin başarıya ulaşmasında önem arzeden kaynaklardan biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Bu kaynağı etkin ve verimli kullanmanın yolu, görevlerle ya da pozisyonlarla doğru kişileri eşleştirmekten geçiyor. Bunun için görevin nasıl bir çalışan profili gerektirdiğini anlamak ve buna göre de adaylar arasından seçim yapmak gerekiyor. Bu iki adımı da Thomas sistemi ile doğru bir şekilde yapmak kolaylaşıyor. Kişilik özellikleri gibi karışık bir yapıyı, bu sistem sayesinde hem çok hızlı bir şekilde hem de oldukça makul bir maliyetle grafiklere dökmek ve anlamak mümkün olabiliyor. Böylece daha doğru eleman seçimi yapılabiliyor. Bunun dışında mevcut personelin kişilik özelliklerini bu araçla tespit edip, çalışanlar arasındaki iletişimin verimliliği ve etkinliği de arttırılabilir. Çalışanlar arasındaki iletişimden doğabilecek problemler ve yanlış anlaşılmalar engellenebilir. Üst düzey yöneticilik yaptığım tüm firmalarda, Thomas sisteminin bir araç olarak kullanılması için öncülük yaptım, çaba sarfettim. Sistemin içinde bulunan “Görev Analizi” ve “Personel Profil Analizi” araçlarını kendim de etkin bir şekilde kullandım, beraber çalıştığım ekipler de kullandılar. Sistemle tanışmamın üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçti. Tüm bu süre zarfındaki tecrübem, bu sistemin insan kaynakları yönetimi açısından vazgeçilmez bir araç olduğu yönündedir. Ülkemiz dışında oluşturulan bu sistemi Türk şirketlerinin de hizmetine sunan Thomas Türkiye’ye teşekkür ediyorum ve kurucusu Sayın Atila Koryürek’i saygıyla anıyorum.
19/11/2012
Ela Tezel
İnsan Kaynakları Sorumlusu - Escada
Müşteri profilini ama aslında en önemlisi kendimizi tanımamıza yardımcı olan Satış Motivasyonu eğitimini veren çok sevgili Ceki Bey'e keyifli ve içten sunumu için teşekkür ederim. Çok verimli ve geri dönüşün de oldukça fazla olacağını düşünüyorum, tekrar teşekkürler...
05/11/2012
Gül Üstündağ
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü - Likit Kimya
İnsan kaynaklarının yetenek yönetimi olarak algılanmasına fayda sağladığına ve doğruluğuna inandığımız için Thomas testlerini uyguluyoruz. Sağladığı sonuçlar çok destekleyici ve karar mekanizmalarımıza hız kazandırıyor
08/10/2012
Buket Güldemet
İnsan Kaynakları Uzmanı - Delphi
Thomas Turkiye’yi seçme nedenimiz, birçok firmadan aldıgımız iyi yorumlar ve profesyonel bakış açısıdır. Keza envanterin çok zaman almamasıyla beraber doğruluk payının %85 olması da tercih etme sebebplerimizin arasındadır.
21/09/2012
Feyza Güngeviş
Thomas kişilik envanteri sadece bir kişilik envanteri değil kişinin kendisinde ki farkındalığı yaratacak ve eğer geliştirmesi gerektiği noktalar üzerinde çalışır ise kişiyi etkin başarıya götürecek bir yapıya sahiptir. Tüm bunları net olarak anlamamıza ve kişisel gelişimimize verdiği çok değerli katkı için Thomas'ın harika yönetim ekibi nezdinde Ceki Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Bir eğitmenin işine olan sevgi ve saygısını bize yaşatmıştır.
17/09/2012
Neslihan Yasav
Genel Müdür - Aktif Neser Elektronik
Sadece satış ile ilgili bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda kendimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve müşterilerimizi daha yakından tanımamızı sağlayan Satış Motivasyonu eğitimini, bu kadar akıcı, ilgi çekici ve akılda kalıcı bir şekilde bizlere sunan Sevgili Ceki Bey'e ve tüm Thomas ekibine teşekkürler. Bizlere yepyeni bir bakış açısı getirdiniz.
10/09/2012
Mebruke Sarıibrahim
İnsan Kaynakları Direktörü - SDS Satış Destek Sistemleri Pazarlama
Thomas Turkiye ile ve Ceki Bey ile yeniden birlikte olmak harikaydı. Özellikle ekipten gelen yorumları paylaşmak istiyorum: "Tecrübelerinizi ve bilgilerinizi bizlerle paylaşıp; iş hayatımıza kattığını değerli bilgiler için teşekkür ederiz"-Yasemin Aslan "Tekrar veya daha sonraki sunumları görmek isterim"-Kural Gençer "Tekrar yapılmasını arzularım"-Barış Bulutcan "Süperdi. Tekrar yapılmasını arzularım-İsimsiz Tekrar Thomas Türkiye ekibine teşekkürler....
1 45 46 47 48 49 50