Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Thomas Blog

Mutlu ve Anlamlı Bir Yaşam

ABD’nin saygın üniversitelerinden Stanford’ın akademisyenleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre mutlu bir hayat ile anlamlı bir hayat arasında belli farklılıklar var. Mutlu insanların yaşamlarının da anlamlı olduğu düşünülse de, her ikisi arasında ciddi farklılıklar var. Anlam arayışının insan yaşamındaki önemini mutlulukla kıyaslarken anlamın göz ardı edilmemesi gerekiyor sonucuna varmış araştırmacılar. Bizi insan yapan en önemli özelliklerden birinin yaşamda bir anlam arayışı olduğunu söylüyorlar.

Sosyal psikolog Jennifer Aaker’in bir psikoloji dergisinde yayınlanan araştırmasına göre, mutluluk edilgen, alıcı olmak ile ilişkiliyken, anlamlılık verici olmayı gerektiren bir durum.

Araştırmada 397 denek bir ay boyunca gözlem altında tutularak, yaşamlarının mutlumu, yoksa anlamlımı olduğu sorgulanmış. Araştırma sonucunda her iki kavram arasında 5 temel farklılık tespit edilmiş:
 

• Arzuladığınızı ve ihtiyacınız olanı elde etmek: Arzuları tatmin etmek mutlu olmak için gerekliyken, hayatınızın anlamlı olduğunu belirlemiyor. Örneğin, sağlıklı insanlar, hastalıklı insanlardan daha mutluyken, hasta insanların yaşamı, mutsuzluklarına rağmen, bir anlam taşımıyor değilmiş.

• Geçmiş, şimdi ve gelecek:
Mutluluk sadece bugün ile ilişkiliyken, anlamlı bir yaşam geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine ilişkilendirmek ile ilgili. İnsanlar geçmiş ve gelecek üzerinde ne kadar çok düşünürlerse, hayatlarında daha fazla anlamlı oluyor. Bugüne odaklanan insanlar ise sadece mutlu olabiliyorlar.

• Sosyal ilişkiler:
Sosyal ilişkiler, hem mutlu hem de anlamlı bir yaşam için gerekliyken, ilişkilerin yapısı aradaki farkı belirliyor. Aile gibi derin, köklü ilişkiler hayatın anlamını arttırırken, arkadaşlarla geçirilen zamanın mutluluğa katkısı daha fazla oluyor. Sevgi bağı ile bağlı olduğumuz ilişkilerde sorunlar ve dertler konuşulup, paylaşılırken, arkadaşlıklarda sadece iyi ilişkilerin güçlendirilmesine ve güçlü tutulmasına önem veriliyor.

• Hayat mücadelesi ve stres:
Anlamlı yaşamlar içlerinde bir o kadar olumsuz olaylar ve konular barındırabilir ve sonucu mutsuzluk olabilir. Örneğin, çocuk yetiştirmek ebeveynler için büyük bir neşe kaynağıdır ama diğer yandan sık sık stres, huzursuzluk ve endişeye bağlı mutsuzluğu da beraberinde taşır. Emekli olarak iş stresinden kurtulmak insanı mutlu eder ama çalışmamak yaşamın anlamını bir anda yok edebilir.

• Kendini tanımlamak:
Arzuladığınızı ve hedeflediğinizi elde etmek mutluluk ise, hayatınızdaki anlamda kendinizi tanımlayabilmek ve ifade edebilmektir. Bu dünyadaki varlık nedeninizin farkında olmak ve buna bir değer yüklemek yaşamı anlamlı kılmak demektir.

Modern yaşamda basın ve tüm medya insanların mutluluğunu tartışır ve sayısız mutluluk formülleriyle doluyken anlamlı bir yaşamın nasıl olabileceğine dair çok fazla öğreti, tavsiye ve örneklere rastlamıyoruz.

Mutsuzluk ile dolu olsa bile anlamlı bir yaşam insanın taşın altına elini koymasını, yaratıcı şeyler yapmak için stres dolu bir çaba ve mücadelenin içine girmekten çekinmemesini gerektiriyor. Bu çaba ve mücadeleden kaçınmayan insanlar anlık mutsuzluklar yaşasalar dahi, topluma kattıkları değerin mutlu insanlarınkinden her zaman daha fazla olduğunu görüyoruz. Anlamlı bir yaşama adanan hayatlar daha verici, paylaşımcı ve benmerkezcilikten uzak oluyor.

Anlamlı yaşamın geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlamak olduğunu söylemiştik; bu durumda insanın içindeki güçlü arzular kişiyi gideceği yön konusunda daha bilinçli kılarak insanın amaçlarına odaklı bir yaşam tecrübesine ve sonuçta daha üretken, daha yaratıcı olmasına yol açıyor.

Yaşamına anlam katmak, hayatın içinde bir anlam aramak tamamen biz insanlara has; bulmak için çok çabaladığımız yaşamın anlamı kendi içinde özlemlerimizi barındırıyor. Özlemlerimizi açığa çıkarmak ise mutsuzluğu tecrübe etmeyi göze almamız gerektiğini söylüyor.

Mutluluk mu? Anlamlı bir yaşam mı? Tercih sizin elinizde.


Yazan: A. Ali Femir-Finans Yöneticisi

Kaynak:
www.thomasturkiye.com

Thomasturkiye.com sitesinde yayınlanan tüm yazıların hakları saklıdır. Yazıların tamamının veya bir kısmının www.thomasturkiye.com adresi tıklanabilir şekilde kaynak gösterilmeden herhangi bir yerde kullanılması yasaktır. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulur.