Sosyal Ağlar
Thomas Logo

Kurumsal Eğitimler

 

Beden Dili Eğitimi ile, iletişimde beden dilinin gücünü yaşayabilirsiniz.


Bilinçaltı Pazarlama Eğitimi ile, bilinçaltını kullanarak pazarlama stratejileri oluşturmayı sağlayabilirsiniz.


Çatışma Yönetimi Eğitimi ile, çatışmacı durumları etkin yönetebilirsiniz.


Değişim Yönetimi Eğitimi ile, değişime etki eden ve değişimi zorlaştıran faktörleri tanıyacak, değişimin uygulanması konusunda bilgi sahibi olacaksınız.
 

Doğru Karar Alma Eğitimi ile, verdiğiniz doğru olamayan kararları şekillendirerek onlara bakışınızı değiştirebileceksiniz.


Duygusal Zeka Eğitimi ile, gerek iş, gerekse özel yaşamda duygusal zekanın kazanımlarını öğrenebilirsiniz.


Eğitimcinin Eğitimi ile, eğitim içeriğini hazırlama, sunma ve uygulama becerilerinin geliştirebilirsiniz.


Etkili Konuşma ve Hitabet Eğitimi ile, sesi, dili ve nefesi etkin kullanarak gerekli vurgu ve tonlamalarla etkili bir konuşma yapabileceksiniz.
 

Gelişen İş Bilinci Eğitimi ile, kurumsal yapıların işleyişine adapte olmak için farklı yöntemler öğreneceksiniz.


Geri Bildirim Eğitimi ile, geri bildirimin esaslarını ve yöntemlerini öğreneceksiniz.
 

Girişimcilik Eğitimi ile, kendi işinizi kurmak için sahip olduğunuz kişisel özelliklerinizi ortaya çıkararak, gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilirsiniz.
 

Hedef Belirleme ve Yönetimi Eğitimi ile, geleceğe dönük hefeler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri öğreneceksiniz.


İkili İlişkiler Eğitimi ile, ikili ilişkilerde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususları deneyimleyebilirsiniz.


İkna ve Müzakere Teknikleri Eğitimi ile, hayatın içinde istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilirsiniz.


İletişim Eğitimi ile, daha bilinçli ve güçlü iletişim kurabilir, iletişim çatışmalarını önleyebilirsiniz.


İnovasyon Eğitimi ile, yenilikçi bir çalışan olabilmek adına geliştirilmesi gereken düşünce yapısına sahip olabileceksiniz.
 

İş Hayatında Profesyonel Davranış Eğitimi ile, kurum içinde profesyonel davranış modellerini doğru ve etkili bir biçimde kullanabilirsiniz.
 

Kariyer Yönetimi Eğitimi ile, bireysel ve kurumsal gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.


Kişilik Envanteri Eğitimi ile, Thomas Kişilik Envanteri rapor ve grafiklerini daha verimli kullanabilirsiniz.


Koçluk Becerileri Eğitimi ile, koçluk mesleğinde profesyonel koçların fayda sağlamak adına kullandığı araçlardan bazılarını tanıyabilirsiniz.


Kriz Yönetimi Eğitimi ile, ortaya çıkan krizlerde davranış biçimlerini belirleyebilir, daha kriz ortaya çıkmadan bazı önlemleri alabilirsiniz.


Liderlik Eğitimi ile, içimizdeki liderlik becerilerinin farkına varıp, bunları daha etkili kullanabilirsiniz.
 

Motivasyon Eğitimi ile, motivasyonunuzu ve performansınızı arttırabilirsiniz.
 

Mülakat Teknikleri Eğitimi ile, etkili bir mülakat sürecinin yönetimini öğreneceksiniz.


Müşteri İlişkileri Eğitimi ile, çalışanların müşterilerle daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarını sağlayabilirsiniz.


Müşteri Şikayet Yönetimi Eğitimi ile, değişen müşteri yapısına kısa sürede uyum sağlayabilirsiniz.


Öfke Kontrölü Eğitimi ile, öfke yönetimine dair teknikleri öğrenebilirsiniz.


Özgüven ve Cesaret Eğitimi ile cesaret ve kendine güven konusunda daha somut adımlar atabilirsiniz.


Performans Yönetimi Eğitimi ile, performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak öğrenebilirsiniz.


Planlama Eğitimi ile, planlamanın nasıl yapıldığını, ne zaman revize edilmesi gerektiğini ve ve gelişme yolundaki önemini öğrenebilirsiniz.
 

Proaktif Bakış Açısı Eğitimi ile, süreçlere proaktif yaklaşımla etkin bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz.


Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi ile, problem çözme ve karar verme tekniklerini yaşamınızın her alanında kullanabilirsiniz.


Proje Yönetimi Eğitimi ile, bir projenin uçtan uca yönetimi için gerekli olan teknik donanım ve yetkinlikleri kazanıyor olacaksınız.
 

Reorganizasyon Eğitimi ile, kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunu ve problemleri belirleyebilir, hedefe nasıl ulaşılacağını belirleyebilirsiniz.
 

Satış Eğitimi ile, karşınızdaki olası müşteri profilini tahmin etme gücünüzü arttırabilirsiniz.


Stratejik Düşünme Eğitimi ile, strateji geliştirme ve uygulama yapma etkisine sahip olabileceksiniz.


Stres Yönetimi Eğitimi ile, strese sebep olan faktörleri daha etkili yönetebilirsiniz.
 

Sunum Teknikleri Eğitimi ile, iş yaşamında sunum dilini en etkili biçimde kullanabilirsiniz.
 

Süreç Yönetimi Eğitimi ile, süreçlerin tanımlanması ve hangi süreçlere dair, ne gibi sorumluluklarınızın olduğunu öğrenebilirsiniz.


Takım Çalışması Eğitimi ile doğru takımı yaratıp ve ekip ruhunu yakalayabilirsiniz.


Telefonda İletişim Eğitimi ile, pozitif ve etkili telefon görüşmeleri yapabilir, motivasyonu yükseltebilirsiniz.


Telefonda Satış Eğitimi ile, telefondaki kişiye güven vererek ve ikna yeteneğinizi güçlendirerek telefonda satış yeteneğinizi güçlendirebilirsiniz.


Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi ile, toplam kalite yönetimi felsefesinin iş dünyasına getirilerini ve şirket yapısına katkılarını görebilirsiniz.


Toplantı Yönetimi Eğitimi ile, zamandan tasarruf ederek, daha etkili ve verimli toplantılar gerçekleştirebilirsiniz.


Tükenmişlik Sendromu Eğitimi ile, iş streslerinin tükenmişlik sendromuna dönüşmesinin başlıca sebepleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


Uzaktan Ekiplerin Yönetimi Eğitimi ile, ekip üyelerinin uzakta da olsa, ekibin bir parçası hissetmesini sağlayabileceksiniz.
 

Ücret Yönetimi Eğitimi ile, ücret yönetimi sisteminin kurulması ve yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.


Verimlilik Eğitimi ile, paylaşılacak verimlilik yönetimi esaslarıyla birlikte daha planlı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz.


Yaratıcılık Eğitimi ile, farklı şeyler düşünerek zihnin yaratıcı düşünce prensibine geçmesini sağlayabilirsiniz.
 

Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile, mesleğinizi en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve teknikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


Yönetim Eğitimi ile, yönetirken yapılan hataların önüne geçebilirsiniz.


Zaman Yönetimi Eğitimi ile, zamanı yönetmede size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırabilirsiniz.


Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi ile, farklı müşteri tipleri ve bu müşterilerle diyaloglarda yapılması gerekenleri göreceksiniz.


Soru & Cevap
Eğitimlerinizin farkı ne?
Eğitimlerimizin süresi az, içeriği çoktur. Bu sayede az zamanda kişileri daha etkin hale getirebilirsiniz. Pratik, interaktif ve uygulamalara dayanır. Teknik ve kitabi bilgilerle kişileri sıkmaz. Kişiler konsatrasyon kaybı yaşamadan eğitimi tamamlarlar. Bu sebeplerden eğitimden alacağız verim maksimum olur. Ayrıca eğitime katılan her kişi için Thomas Envanteri tarafımızdan alınır.
Eğitimleriniz için 5 saat kısa değil mi?
Bir eğitimin 5 saat sürmesi, o eğitimin kısa ve az bilgi içerdiğini göstermez. Çevrenizde mutlaka 1 gün, 2 gün ya da günler süren eğitimler ve bunları veren firmalar vardır. Bu, o eğitimlerin çok başarılı ve uzun olduğundan dolayı faydalı olduğunu da göstermez. Thomas 20 senedir, 500 den fazla kuruma bu eğitimleri yine aynı zaman diliminde vermiştir. Sonuç olarak biz Thomas Türkiye olarak insanların minimum zamanını alarak, maksimumu vermeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda verdiğimiz 5 saatlik eğitimler sonucunda %95 in üzerinde bir müşteri memnuniyeti oranına sahibiz. Bu zamanda yönetici - çalışan ayırt etmeksizin, kişilerin bilgiye ulaşmak için vaktinin çoğunu harcamaktansa, az zamanda işin özünü almak istediklerini gözlemledik.
Eğitimlerinizi hangi firmalar aldı?
İstanbul Buyuksehir Belediyesi, Turkcell Teknoloji , Tubitak, Nestle Erikli, Moevenpick Otel, Tuborg, HP, Media Markt, Merck İlac, Mango bizden eğitim almış şirketlerden sadece birkaçıdır.